Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > ETEC Vaksine mot diaré på utenlandsoppdrag
VIS logo Logo for VIS

ETEC Vaksine mot diaré på utenlandsoppdrag

In this project we are developing the vaccine against Traveler’s diarrhea caused by Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) affecting travellers, military personnel and populations (children up to age of 5 years are especially vulnerable) living in ETEC-endemic regions.

Hvert år vil 10 av 60 millioner mennesker som reiser til utviklingsland få diaré forårsaket av enterotoksigene Escherichia coli (ETEC). Dette utgjør 50% av turistdiarétilfellene. ETEC-infeksjon er vanligvis ikke livstruende for voksne, og fører sjelden til sykehusinnleggelse, men ETEC-diaré fører hvert år til milliarder av dollar i medisinske utgifter og tapt produktivitet. Antall reisende til utviklingsland forventes å tredobles innen 2020. For barn under fem år i utviklingsland er situasjonen er situasjonen enda mer alvorlig: Hvert år dør 700 000 barn av diaré, noe som gjør diaré til en av de viktigste dødsårsaken hos barn i utviklingsland, og ETEC er en av de viktigste årsakene til barnediaré. I tillegg vil barn som overlever akutte diaréepisoder ofte lide av alvorlig underernæring, hemmet vekst, og kognitive defekter.

ETEC forårsaker diaré gjennom varmelabilt (LT) og/eller varmestabile (ST) toksiner, og ST-produserende ETEC er blant de viktigste patogenene som fører til moderat til alvorlig diaré. Til tross for omfattende forskning på verdensbasis har vi fortsatt ingen effektiv ETEC-vaksine. Tilgjengelige prototypevaksiner mot ETEC retter seg mot koloniseringsfaktorer og LT, men ikke ST. Så langt har verken forskningsgrupper eller industrien lykkes med åutvikle en ST-basert vaksine.

Vår forskningsgruppe har identifisert ST-varianter som er gode vaksinekandidater, og som kan bidra til å revolusjonere forebyggende tiltak mot ETEC-diaré. Vaksinen vil ha potensiale til årlig å redde livet til titusener av barn, og til å redusere turistdiarékostnader i størrelsesorden milliarder av dollar. De viktigste kundegruppene våre vil være reisende til ETEC-endemiske områder og militært personell som utplasseres i slike områder. Ved å legge til rette for ulik prising i de to markedene, vil vaksinen også gjøres tilgjengelig for befolkninger i utviklingsland.

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Pål Puntervoll, Researcher II, NORCE
Halvor Sommerfelt, Professor, PhD, Universitetet i Bergen
Kurt Hanevik, Researcher, Associate professor, Universitetet i Bergen
Gro Elin Kjæreng Bjerga, Forskningsleder II, NORCE
Yuleima Evelym Diaz Castillo, Department Engineer, NORCE
Helene Heitmann Sandnes, Chief Engineer, Universitetet i Bergen
Samarbeidspartnere
  • South Dakota State University,
  • Tulane University Health Sciences Center/Tulane Educational Fund
  • Institut Pasteur and Indian Institute of Science
Logo for Universitetet i Bergen Logo for NORCE
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28