Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Dynamon AS – Planleggingsverktøy for helsesektoren

Dynamon AS – Planleggingsverktøy for helsesektoren

Planleggingsverktøy for helsesektoren for turnuser som tar hensyn til både lover, og ansattes behov.

Sykepleiermangelen i Norge er den største utfordringen i Helse Norge i årene som kommer, og om 10 år vil vi ha behov for 40 000 flere årsverk i helse og omsorg for å kunne tilby tjenester av samme kvalitet som i dag. Det er derfor et paradoks at halvparten av sykepleiere som jobber i helse- og omsorgstjenester ønsker å slutte i jobben sin. Turnuser tilpasses ofte driften og tar i mindre grad hensyn til ansattes ønsker og behov. Dynamon skal utvikle løsninger som gjør det enkelt for ledere i helsesektoren å utarbeide turnuser som hensyntar både lover og regler, sentrale- og lokale avtaler, rammer for drift i kombinasjon med ønsker og behov fra ansatte.

Kontakt:
Hilde Ulvik Hordnes
Media City Bergen
952 61 218
hilde@indicon.no
www.dynamon.no

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28