Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Chatboten Dina – for gravide kvinner med diabetes
Colourbox

Chatboten Dina – for gravide kvinner med diabetes

Dina er Norges første HELSE Chatbot, en praterobot for brukerstyrt dialog om helsespørsmål for kvinner med diagnostisert svangerskapsdiabetes.

Andelen kvinner som får diabetes i svangerskapet har steget kraftig; i Norge har det vært en femdobling av svangerskapsdiabetes de siste 15 årene, og økningen fortsetter. Nye retningslinjer fra Helsedirektoratet i 2017 viser at det er forventet at 8 – 10 % av fødende vil ha svangerskapsdiabetes i fremtiden. Årsaken er bedre screening av gravide, samt endringer i fødepopulasjonen – som alder, etnisk bakgrunn og BMI. Av rundt 60000 fødsler i Norge årlig, vil 5000 til 6000 gravide få svangerskapsdiabetes, og like mange foster/barn vil preges av tilstanden.

Overlege Agnethe Lund observerte gjennom sin kliniske praksis og PhD-studium, at gravide kvinner med svangerskapsdiabetes har et stort behov for veiledning om kosthold, blodsukker og mestring av sine helseutfordringer knyttet til diagnosen. Målet var å utvikle en trygg kommunikasjonsløsning som kunne gjøre helsetjenesten tilgjengelig 24/7, og teste ut en ny kommunikasjonskanal og effekten av denne.  Et e-helseteam med jordmødre fra Kvinneklinikken og Bergen kommune, fikk i oppgave å stå for opplæringen av prateroboten. Jordmorstudenter fra Høyskolen på Vestlandet og CEMS-studenter fra NHH bidro med verdifull innsikt.

Den 8.mars 2018 fant deretter en historisk fødsel sted ved Kvinneklinikken i Bergen; og Chatboten Dina ble lansert.

Dina har vært utviklet sammen med brukere og representanter fra Ungdomsrådet i Helse Bergen som har fulgt prosjektet tett. Den tekniske piloten Chatbot Dina ble startet i 2018, og høsten 2019 blir Dina 2.0 lansert med nytt og forbedret brukergrensesnitt. Målet er i første omgang nasjonal spredning gjennom Helsenorge.no, men på sikt har Dina ambisjoner om å bli en forretningskvinne og en del av Femtechbevegelsen.

Chatboten Dina har et unikt innhold basert på spørsmål som målgruppen ønsker svar på. Hensikten med Dina er å styrke pasientens kunnskap om egen helse, og derved stimulere til god egenomsorg.

VIS er ansvarlig for forretningsutvikling og er strategisk rådgiver for prosjektgruppen og øvrige interessenter. En viktig del av arbeidet har vært å utvikle en felles gevinstrealiseringsplan for Kvinneklinikken og jordmortjenesten i Bergen Kommune. Prosjektet har mottatt midler fra Ekstrastiftelsen og innovasjonsmidler fra Helse Vest.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Prosjektleder
Synnøve Olset, Prosjektleder, Helse Vest IKT, Helse Vest
Samarbeidspartnere
Prosjektet er et samarbeid mellom Haukeland Universitetssjukehus, Bergen Kommune, Helse Vest IKT, VIS, Norske Kvinners Sanitetsforening, Høgskulen på Vestlandet, CEMS/NHH og Knowit.
Logo for Helse Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28