Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > CardioSmart gjør det enklere å komme frem til riktig hjertediagnose

CardioSmart gjør det enklere å komme frem til riktig hjertediagnose

Millioner av pasienter over hele verden trenger behandling for hjerteklaffelidelser hvert år. Aortastenose (AS) er en av de vanligste og alvorligste hjerteklaffesykdommene, hvor 50 % av pasientene med ubehandlede symptomer dør i løpet av en toårsperiode. Diagnosen stilles ved utvendig ultralyd av hjertet. Likevel opplever mange pasienter med AS at diagnosen blir stilt for sent. I tillegg er diagnosen usikker i 30 % av tilfellene, og må gjentas.

Dagens diagnostiske metoder er svært avhengig av tidkrevende manuell tolkning. Dr. Stig Urheim, en anerkjent kardiolog og forsker ved avdeling for hjertesykdommer ved Haukeland Universitetssykehus, utvikler CardioSmart – et effektivt og standardisert beslutningsverktøy for kardiologer som gir en presis diagnostikk av hjerte- og karsykdommer. Ved bruk av en innovativ matematisk algoritme og sanntidsovervåkning, vurderer og overvåker CardioSmart hjertedata.

CardioSmart vil redusere diagnosetiden med ca. 30 %. Det gir direkte helsegevinster til over to millioner AS-pasienter i Europa og i Nord-Amerika, og øker produktiviteten til hjerteavdelingene i helsevesenet dramatisk.

Prosjektet har mottatt midler fra Norges Forskningsråd. Vi ser nå etter potensielle samarbeidspartnere for å pilotere løsningen. Dette gjelder både sluttbrukere (f.eks. sykehus) så vel som teknologileverandører (3D ekkokardiografi maskinvare og programvare).

Eier: Stig Urheim MD PhD, Chief Section of Cardiovascular Imaging, Dept Heart Disease, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Logo for Helse Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28