Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Barn og unges psykiske helsetjeneste: Samhandlingsforløp
Colourbox

Barn og unges psykiske helsetjeneste: Samhandlingsforløp

Prosjektet Samhandlingsforløp skal sikre at pårørende, primærhelsetjeneste og spesialhelsetjeneste koordinerer sine oppgaver til det beste for de unge.

Barn og unge trenger et helhetlig tilbud som hjelper dem med å oppleve mestring i hverdagen. De skal oppleve at de er støttet av et helt lag bestående av foreldre, barnehage, lærere og helsetjeneste. De skal få hjelp av en helsetjeneste som ivaretar dem der de er i hverdagen sin.

Samhandlingsforløp er en metode, – utviklet ved Helse Fonna, som skal sikre at hjelpen er sammenhengende på tvers av tjenestenivåene. Forløpene er utviklet i tett dialog mellom de voksne som barnet er i kontakt med, og tilpasset oppvekst- og helsetjenestene i hver kommune. Beskrivende tekster på Helse Fonna sine nettsider gjør at de voksne kan gi oppfølging til barn og unge de er bekymret for. Barnet skal føle seg trygg og ivaretatt. Systemet skal sikre at barn og unge som sliter og får rett hjelp til rett tid og på rett sted.

Foreløpig omfatter systemet fem tilstandsbilder for barn og unge; bekymring for små barn, spiseforstyrrelser, angstlidelser, komplekse traumer og autismespekterforstyrrelser. Er man for eksempel bekymret for at barnet sitt har angst, vil man enkelt kunne finne frem til symptomer ved tilstanden og få informasjon om hvem som kan hjelpe. Tilsvarende informasjon finnes også for lærere, fastleger og samtlige andre aktører som et barn med psykiske utfordringer vil være i kontakt med. På denne måten kan flere støtte barnet i hverdagen som gjør at barnet føler seg trygg og får nødvendig støtte.

Helse Vest støtter prosjektet for implementering av samhandlingsforløp i hele regionen, og Øyane DPS er i gang med å utvikle samhandlingsforløp i voksenpsykiatrien. VIS er innovasjons rådgiver og fasilitator av samhandlingsdag med kommunen.

 

Hva skjedde videre?

Barn og unges helsetjeneste

 

På bakgrunn av metodikken Helse Fonna utviklet, støttet Helse Vest videre implementering i Helse Stavanger, Helse Bergen og Helse Førde, slik at alle foretakene i regionen jobbet systematisk med sine kommuner om beskrivelser av roller og ansvarsområder for å hjelpe barn og unge med psykiske helseutfordringer.

InnoMed har i samarbeid med Helse Fonna, utviklet en implementeringsguide som kan brukes som støtte og hjelp i lokale samhandlingsprosjekter som ønsker å ta i bruk metodikk fra Barn og unges helsetjenester. Guiden beskriver ulike faser som anbefales for implementeringsarbeidet.

Se webinar og implementeringsguide ved å følge linkene her:

 

Kommunene skal sørge for psykiske helsetjenester til barn og unge

 

Ny nasjonal veileder om hvordan sikre gode koordinerte psykiske tjenester for barn og unge på lavest mulig nivå ble lansert i oktober 2023. Et godt arbeid av Ester Marie Espeset, opphavskvinnen til samhandlingsmetodikken fra Helse Fonna, og resten av arbeidsgruppen. legger føringer for den videre utviklingen i alle landets kommuner. InnoMed får mye å gjøre fremover, når alle landets kommuner skal realisere ambisjonene i veilederen.

 

Vi heier på tjenesteutviklingen til det beste for barn og unge!

 

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Logo for Helse Fonna
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28