Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

AltReal

Svipp•in er en applikasjon utviklet av AltReal AS, hvor formålet er å øke oppmøte på ulike lokasjoner.

Svipp•in motiverer mennesker til å møte opp på «rett sted til rett tid» for å generere poeng som senere kan veksles inn mot reelle goder.

Applikasjonen har flere virkeområder og kan blant annet være et virkemiddel mot trusselen fra netthandelen som flere bedrifter opplever, samt motvirke fravær og frafall i skolegangen for elever. Svipp • in vil engasjere mennesker til å møte opp på de gitte lokasjonene for å motta virtuell belønning gjennom gamification og poenggenering, som senere tilføres virkelig verdi.

AltReal teamet har vunnet flere priser, blant annet Studentidé 2018 og Gründerhub-prisen 2019, samt mottatt støtte fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.
De mottok også Innovasjonsprisen fra Høgskolen på Vestlandet for sin masteroppgave som omhandlet Svipp • in sin effekt på atferd og motivasjon.

To kvinner ser i kamera

Team

  • CEO Hana Colakovic – Master i innovasjon og ledelse, Bachelor i økonomi
  • CTO Michelle Sæther – Master i entreprenørskap, Bachelor i datateknologi
  • Utvikler Pål Gjerde – Dataingeniør
Logo for Høgskulen på Vestlandet
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28