Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > AIMY – Optimaliser bemanning med kunstig intelligens (AI)
AIMY sin logo

AIMY – Optimaliser bemanning med kunstig intelligens (AI)

Verdens første butikkassistent med kunstig intelligens.

Bemanning er en viktig del av en butikksjefs ansvarsområde. Med for få ansatte på jobb i forhold til behov vil man miste potensielle salgsmuligheter, og overbemanning vil resultere i at lønnskostnader spiser opp dagens inntjening. Ved å koble butikkdata med kunstig intelligens kan gründerselskapet AIMY planlegge optimal bemanning for butikker og restauranter.

Selskapet har utviklet et system som predikerer hvor mange som må være på jobb tre måneder fram i tid. Systemet henter ut informasjon fra kassesystemer, timeregistreringssystemer og / eller kundetellere via en api eller webservice. Dataene kombineres så med kunstig intelligens (AI) for å finne den optimale bemanningen,

Aimy jobber under minstelønn, men vil være butikkens lønnsomme. Tar aldri pauser, klager aldri og oppmuntrer de andre ansatte 24 timer i døgnet – vil Aimy jobbe for å predikere, optimalisere og lettere gjøre administreringsoppgaver.

Sander Ripman, som står bak Aimy, har selv eid og drevet restauranter og butikker i flere år.

Aimy deltar i oppstartsprogrammet VIS Nyskapingsparken hvor selskapet får oppfølging fra VIS sine prosjektledere.

Kontakt: 
www.aimy.no

Eierskap
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28