Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

Aimy

Verdens første butikkassistent med kunstig intelligens.

Bemanning er en viktig del av en butikksjefs ansvarsområde. For få ansatte på jobb i forhold til behov vil man miste potensielle salgsmuligheter, og overbemanning vil resultere i at lønnskostnader spiser opp dagens inntjening. Selv om viktigheten av korrekt bemanning er åpenbar, blir det meste av planlegging ofte gjennomført på et mangelfullt datagrunnlag, og i enkelte tilfeller basert på magefølelse. Kunder stiller stadig strengere krav til tilgjengelighet og service, noe som vil føre til at dagens begrensede form for butikkdrift vil tape kampen mot smarte, digitaliserte løsninger. Aimy jobber under minstelønn, men vil være butikkens lønnsomme. Tar aldri pauser, klager aldri og oppmuntrer de andre ansatte 24 timer i døgnet – vil Aimy jobbe for å predikere, optimalisere og lettere gjøre administreringsoppgaver.

Eierskap
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28