Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Adap: E-læringssystem
VIS logo Logo for VIS

Adap: E-læringssystem

Adap er et forfatterverktøy som integrerer et privat journalsystem, forgreningslogikk og radiologisk analyse i et e-læringssystem. Dette systemet er utformet for å simulere det journalsystemet studentene vil møte i klinisk praksis.

Forgreningslogikken er knyttet til utviklingen av flervalgsspørsmål og gjør at forfatteren kan lage komplekse vitenskapelige representasjoner der elevene kan utforske konsekvensene av ulike valg de gjør, uten å måtte følge en lineær bane.

 

Radiologisk analyse som ligner den som finnes i kliniske spesialsystemer, er innebygd i løsningen. Disse spesielle egenskapene gjør at forfatterverktøyet kan tilpasses til klinisk praksis på en måte som andre systemer for øyeblikket ikke gjør.

Det skilles mellom inntaksskrift og kontinuerlig journal. Den kontinuerlige journalen genereres av studentens arbeid med medisinske tilfeller (pasientscenarier), og blir dermed en encyklopedi for videre arbeid og gir en oversikt over faglige problemstillinger man har jobbet med i en saksrapport.

Ettersom man kan velge medisinske vurderinger som er suboptimale, kan det følge nye problemer som studenten må vurdere. Målet her er at faget eller faglæreren skal få sette grensene for presentasjonene, ikke det tekniske verktøyet. For maksimal fleksibilitet lar verktøyet forfatteren bestemme forgreningene manuelt –  det skjer ikke automatisk gjennom scoring, som i enkelte systemer.

Logo for Helse Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28