Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Thermotogales – for nedbryting av keratin
VIS logo Logo for VIS
Colourbox

Thermotogales – for nedbryting av keratin

Prosjektet Thermotogales sikter på å optimalisere en termofil bakterie for benytte den i industrielle prosesser til å bryte keratin.

Konvertering av keratin til verdifulle biprodukter
Keratin er proteinet som danner blant annet hår, ull, negler, klover og fjær. Keratin er svært vanskelig og dyrt å bryte ned. Avfallshåndteringen av keratin er svært kostbar og bare i USA er fjæravfall en industri på over 200 millioner dollar årlig. Grunnet manglende løsninger ender 2/3 av alle fjær opp på deponier eller med å bli brent, noe som ikke er en særlig miljøvennlig løsning. Hovedfokuset for prosjektet er fjæravfall, men markedet for hår, ull, negler & klover står ovenfor lignende problematikk og vil være fremtidige markeder.

Effektivisering av nedbrytelsesprosessen av fjæravfall er en stor utfordring i biomasseindustrien. Thermotogales er en del av løsningen på dette problemet. Prosjektet har isolert og identifisert en termofil bakterie som opererer ved industrielle temperaturer som kan benyttes til å bryte ned keratin. Prosjektet går ut på å optimalisere foreholdene denne bakterien kan operere under  og effektivisere prosessen for å bryte ned keratin.

Innovasjonen dette prosjektet bringer med seg vil løse kundene sine problemer ved å tilby en høy konvertering av keratin til verdifulle næringsmidler samt andre biprodukter som biodrivstoff, gjødsel, aminosyrer og bioaktive molekyler. Prosjektet bringer dermed med ser verdi for kunden i form av mindre kostnader knyttet til nedbrytes av keratin samt økte inntekter knyttet til konvertering til verdifulle biprodukter. Prosjektet bringer også med seg en verdi for samfunnet i form av mindre forurensning og en mer miljøvennlig løsning for håndtering av biomasseavfall.

Forutgående forretningsutvikling er igangsatt, og det er identifisert interesserte kunder og sluttbrukere. Hovedformålet er å finne en partner og ha en lisensavtale innen slutten av optimaliseringsperioden.

Prosjektet er  tildelt BIOTEK2021-støtte fra Forskningsrådet.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Samarbeidspartnere
Nils-Kåre Birkeland , Forsker, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen, Universitetet i Bergen
Logo for Universitetet i Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28