Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Thermotogales – for nedbryting av keratin
Fjær på en hvit bakgrunn
Colourbox

Thermotogales – for nedbryting av keratin

Prosjektet Thermotogales sikter på å optimalisere en termofil bakterie for benytte den i industrielle prosesser til å bryte keratin.

Konvertering av keratin til verdifulle biprodukter
Keratin er proteinet som danner blant annet hår, ull, negler, klover og fjær. Keratin er svært vanskelig og dyrt å bryte ned. Avfallshåndteringen av keratin er svært kostbar og bare i USA er fjæravfall en industri på over 200 millioner dollar årlig. Grunnet manglende løsninger ender 2/3 av alle fjær opp på deponier eller med å bli brent, noe som ikke er en særlig miljøvennlig løsning. Hovedfokuset for prosjektet er fjæravfall, men markedet for hår, ull, negler & klover står ovenfor lignende problematikk og vil være fremtidige markeder.

Effektivisering av nedbrytelsesprosessen av fjæravfall er en stor utfordring i biomasseindustrien. Thermotogales er en del av løsningen på dette problemet. Prosjektet har isolert og identifisert en termofil bakterie som opererer ved industrielle temperaturer som kan benyttes til å bryte ned keratin. Prosjektet går ut på å optimalisere foreholdene denne bakterien kan operere under  og effektivisere prosessen for å bryte ned keratin.

Innovasjonen dette prosjektet bringer med seg vil løse kundene sine problemer ved å tilby en høy konvertering av keratin til verdifulle næringsmidler samt andre biprodukter som biodrivstoff, gjødsel, aminosyrer og bioaktive molekyler. Prosjektet bringer dermed med ser verdi for kunden i form av mindre kostnader knyttet til nedbrytes av keratin samt økte inntekter knyttet til konvertering til verdifulle biprodukter. Prosjektet bringer også med seg en verdi for samfunnet i form av mindre forurensning og en mer miljøvennlig løsning for håndtering av biomasseavfall.

Forutgående forretningsutvikling er igangsatt, og det er identifisert interesserte kunder og sluttbrukere. Hovedformålet er å finne en partner og ha en lisensavtale innen slutten av optimaliseringsperioden.

Prosjektet er  tildelt BIOTEK2021-støtte fra Forskningsrådet.

Eierskap
Nils-Kåre Birkeland , Forsker, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen, Universitetet i Bergen
Logo for Universitetet i Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28