Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

Mose

Kaliber Industridesign utvikler MOSE – et håndholdt verktøy for effektiv oppsamling av olje- og kjemikaliesøl i strandsonen.

Teknologien gjør prosessen effektiv på flere måter; ressursforbruk (tid, penger og krefter), ytelse og resultat og HMS (helse, miljø og sikkerhet)

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28