Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Kontakt oss > Anne Karine Aspholt Monsen
VIS logo Logo for VIS

Anne Karine Aspholt Monsen

Bilde av Anne Karine Aspholt Monsen
Prosjektleder Innovasjon

Anne Karine arbeider som prosjektleder innen innovasjon. Hun er utdannet sykepleier og har erfaring fra både spesialisthelsetjenesten, som leder for hjemmetjenestene og som leder i sykehjem. Hun kom til VIS fra stilling som kvailtetsrådgiver i etat for sykehjem i Bergen Kommune. Som Bergen Kommunes livsgledekonsulent, la hun til rette for at Midtbygda Sjukeheim ble sertifisert som livsgledehjem i juni 2019.

Noe som inspirerer Anne Karine er mennesker bak diagnosene og at og deres stemmer skal løftes frem.  I 2017 /18  gjennomførte hun Design Thinking-programmet, og vil fremover jobbe mer med helse – og tjenesteinnovasjon med brukermedvirkning i fokus.

Utdanning: Design Thinking-metodikken fra Human Innovation sitt masterprogram, grunnutdanning i sykepleie , geriatrisk sykepleier og masterkurs i tjenesteutvikling til eldre.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28