Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Arrangementer > «Samskaping i Vest» – for mer verdifulle psykiske helsetjenester til innbyggerne
to hender som holder i hverandre

«Samskaping i Vest» – for mer verdifulle psykiske helsetjenester til innbyggerne

10
juni
08:30 – 10:00

Manglende samordning og samarbeid er kostbart for innbyggernes helse og mestring, for medarbeidernes motivasjon, og for organisasjonenes mulighet til å levere på kvalitet og effektivitet. Manglende samarbeid er en av de store samfunnsutfordringene og må løses i fellesskap. En sentral pasientgruppe er de med vanskeligheter knyttet til psykisk helse og rus, som ofte opplever overgang mellom kommune og spesialisthelsetjeneste uoversiktlige, og tjenestene som fragmenterte og lite tilgjengelige. Det er her innovasjon må vektlegges, mellom sektor og nivå.

Samskaping i Vest er et eksempel på realisering av regjeringen og KS sin avtale om lokale Helsefellesskap i Norge, der sykehus og kommuner skal være likeverdige parter.

 • INNBYGGER I SENTRUM fokus på innbygger/pasient sine ønsker og behov for innovasjon og endring, f.eks gjennom «design thinking» og designprosesser knyttet til samhandlingsforløp gjennom StimuLab
 • INNOVASJON I HELSETJENESTER gjennom aktiv utprøving og implementering av innovasjoner for bedre helsetjenester. Klarer vi å fjerne ventetid?
 • HELSEFELLESKAP FOR PSYKISK HELSE skal samskapes og styrkes gjennom utforsking av ledelse av endringsprosesser og interorganisatoriske mellomrom i et helsefellesskap for psykisk helse gjennom nettverk, og med forskningsstøtte.
 • RELASJONELL KAPASITET samarbeide og samhandling mellom flere enn to avdelinger skal stimuleres systematisk, og med måling av Relasjonell kapasitet, fra Joint Action Analytics,
  får vi en kvalitetsindikator for samarbeid og samhandling mellom sektor og nivå.

Helseledere og andre som ønsker å delta på webinaret, kan bli inspirert, og dele av egne erfaringer i tillegg til bidra til å skape nye løsninger. Ambisjonen er å bli best på samhandling, samt lykkes med å gi verdifulle og sammenhengende helse- og velferdstjenester til innbyggerne.

Webinar – innleggsholdere

Werner Christie (seminarleder)
– Lege, Førstelektor på BI med fokus på lederutdanning inne helsesektoren.

Trude Senneseth (seminarleder)
– Programansvarlig for Samskaping i Vest, Øyane DPS, Helse Bergen

Liv Åse Dybdal
– Leder, Øyane DPS, Helse Bergen

Therese Helgesen
– Leder, Rus og psykisk helse, Øygarden kommune

Kari Øritsland
– Leder Utfordringsdrevet innovasjon i VIS. VIS er et resultat av at Helse Bergen, UiB, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskolen på Vestlandet og NHH – Norges Handelshøyskole ønsker å løse sentrale samfunnsutfordringer gjennom innovasjon og nyskaping.

Jacob Storch
– Direktør og ledende partner i Joint Action Analytics

Praktisk informasjon

 • Tid:onsdag 10. juni 2020 08.30 – 10.00
 • Sted:Webinar på Zoom
 • Kontakt:Beate Halvorsen (beate.halvorsen@bi.no)

 


  ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28