Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Arrangementer > InnoMed innovasjonsseminar: Økt verdiskaping til beste for pasienter og samfunn
VIS logo Logo for VIS

InnoMed innovasjonsseminar: Økt verdiskaping til beste for pasienter og samfunn

21
mai
12:30 – 17:00
Media City Bergen
Lars Hilles gate 30
Bergen

Vi hører ofte at helsetjenestene vil få mindre penger, færre helsearbeidere og flere med hjelpebehov. Så hvordan kan vi møte disse utfordringene gjennom praktisk handling?
Hvordan kan ressurser i helsetjenesten og næringslivet utnyttes til å skape samhandling på tvers?

Bli med på InnoMed innovasjonsseminar: Økt verdiskaping til beste for pasienter og samfunn , 21. mai, i Atriet i Media City Bergen.

Program 

12:30 Velkommen, Senior prosjektleder innovasjon, Jens Reigstad, VIS & InnoMed


Hvordan kan helseledere legge tilrette for samarbeid med næringsliv og hvilke forventninger har helsevesenet til bedrifter som skal bidra med innovasjoner? 
Møteleder første sesjon; Jens Reigstad

12:35 Dette vil Helse Bergen satse på, Administrerende direktør, Eivind Hansen, Haukeland universitetssjukehus

12:45 Slik vil Bergen Kommune bidra til innovasjon, Kommunaldirektør, Kjell Wolff, Bergen Kommune


Bred samhandling i helsesektoren, er dette mulig og hva har vi fått til?

12:55 Erfaring fra kommunesektoren, Rådgiver/prosjektleder, Janne Mo, Fjell Kommune

13:05 Mine opplevelser fra arbeide i universitetssjukehus, Avdelingssjef, Janiche Heltne, Haukeland universitetssjukehus


Hva kjennetegner prosjekter som lykkes? Presentasjon av personer og bedrifter som tør satse.

13:15 Fra utviklingsprosjekt til internasjonal suksess, Administrerende direktør, Roy Elsayed, Bano AS

13:25 Etablering av biotekselskap, fra null til kliniske studier i Europa, CSO, Lars Prestegarden, Cytovation AS

13:35 Funksjonell MR imaging world-wide: Resultater, erfaringer og lærdom i et industrielt perspektiv, CEO, Thomas Omdahl, Nordic Neurolab AS

13:45 Samhandling sett fra leverandøren sin side, kan det hentes ut mer gjennom en samordnet satsing? Daglig leder, Torleiv Frotjold, Healthline AS.

13:55 Hvordan fungerer nettbasert terapi? CEO, Gudmundur Ebenezer, Lifekeyes AS

14:05 Spørsmål og diskusjon


14:30 PAUSE 


Nye muligheter. 
Møteleder andre sesjon; Janne Mo

15:00 Nasjonale eller regionale satsinger. En innbygger en journal: Hva skal til for å lykkes og hvilke muligheter representerer den nye Helseplattformen, TBA, Helse Midt-Norge RHF

15:15 Hvordan kan private aktører bidra til god folkehelse og forebygging av helseplager i samarbeid med det offentllige? Daglig leder, Sissel Tangerås, Aktiv 365.


Forventninger

15:25 På hvilken måte ønsker bedriftene at helsevesenet skal bidra? Daglig leder, Magnar Høyvik, Avans AS

15:35 Investeringer i medisinsk IKT, hvilke ressurser rår vi over, tenker vi stort nok? TBA, Atlantis Vest

15:45 Betydning av nettverksbygging, Næringspolitisk rådgiver, Stig Ryland, Bergen Næringsråd


Spørsmål og oppsummering 

15:55 Hvordan tar vi dette videre? Avdelingssjef, Janiche Heltne, Haukeland universitetssjukehus

16:10 Mingling


17:00 Slutt 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kontakt jre@visinnovasjon.no

21
mai
12:30 – 17:00
Media City Bergen
Lars Hilles gate 30
Bergen

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28