Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Nanoteknologiens innovasjonskunstner
Motivert forsker: Min forsking er min kunst, jeg syns den er «smuk» og interessant. Atomstrukturene er så flotte i seg selv. Det gir meg motivasjon til å jobbe videre.

Nanoteknologiens innovasjonskunstner

- Jeg er en kreativ forsker innen mitt felt. Jeg er god på å kombinere min kunnskap og samarbeide med andre for å skape nye problemstillinger og løsninger. Sammen med sin forskergruppe har Bodil Holst ved UiB gjennom nanoteknologi funnet en mulig løsning for avising av fly, revolusjonerende i verdenssammenheng.
26.01.2022

I 2008 kunne vi lese om nanofysiker Bodil Holst ved UiB som hadde de utviklet verdens første atommikroskop, – som «ga mulighet for forskere å se ting de aldri før har kunnet se». (forskning.no)

De siste 14 årene har hun ledet en forskningsgruppe som forsker på nanofysikk ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB, der de jobber aktivt med innovasjon fra nanoteknologi – i håp om at det kan gi samfunnsnytte og anvendes. Et av disse er et prisbelønt prosjekt – et beskyttelsesbelegg som skal hindre isdannelser for eksempel på fly.

-Jeg syns jo bare det er kjekt. Jeg tenker man ønsker å gjøre en forskjell.. Hvis det er spennende grunnforskning så er det er bra, men hvis vi kan komme med nye, interessante problemstillinger som kan bidra til å  løse samfunnsutfordringer på kort sikt så er det også bra.

Ice guard coating – kan hindre islag på fly og på kamera under ekstreme forhold

Siden 2016 har forskningsgruppen jobbet med prosjektet Ice Guard Coating, med mål om å utvikle et nytt beskyttelsesbelegg mot is. Det har vist lovende resultater innen anti-is egenskaper, robusthet og vekt. Sammen med ledende industriaktører innen luftfart og optikk blir nå teknologien testet for å bidra med sikrere operasjoner under isingsforhold.

Ice Guard Coating fikk i 2017 tildelt en halv million fra Innovasjonskonkurransen til Sparebanken Vest, og året etter 5 millioner fra Forskingsrådets FORNY program. Forskningen støttes også gjennom EU prosjektet ISOS, som Bodil Holst koordinerer.

-Slik jeg ser det er planen å lage en kommersiell løsning, ikke nødvendigvis til ene alene til et område, – men å se på norske forhold, og teste dette ut. Min drøm er å kunne komme med en løsning for flyvinger, og kunne skape reelle arbeidsplasser i samarbeid med industrien her i Norge, forteller hun.

Patent først, så publikasjon. Som oftest

Bodil Holst er utdannet fysiker med grad fra Københavns Universitet, og har en doktorgrad fra Cambridge. En sentral del av hennes driv har alltid vært å kunne se til at forskningen kan anvendes. Før hun kom til Bergen hadde hun gjennom en årrekke jobbet med spennende innovasjon fra nanoteknologi i Østerrike og Tyskland.  Hun var ikke bekymret da hun gikk i gang med kommersialiseringsarbeidet i samarbeid med VIS.

-Jeg tror jeg det begynte med at det var en fra VIS som kom og delte ut boller. Vi ble da oppfordret til å søke på innovasjonskonkurransen. Jeg så på det som en kjempemulighet. VIS har jo nettverket til all industri. Og det med publikasjoner løser vi underveis. Normalt sett er regelen at man bør ha patentbeskyttelse før man publiserer. Men patenter er heller ikke alltid avgjørende. Det kan også være detaljer omkring produksjonsmetoder og rett og slett know how i gruppen som er avgjørende for å få tingene til.

 

Kontakt oss
Fakta
Atomer

Bilde: Stockphoto

Nanoteknologi fikk sitt gjennombrudd i begynnelsen av 80-tallet. Oppfinnelsen av raster- tunnel mikroskopet i 1981 gav forskerne mulighet til å kunne avbilde og senere «plukke», manipulere og sette sammen enkeltatomer og molekyler, og lage nye strukturer.

En av grunnene til den økte interessen for nanoteknologi er at det er mulig å lage materialer med nye egenskaper, og gi mulighet til helt nye typer anvendelser, til alt fra mat til medisin til energi og informasjonsteknologi.

Les mer om dette prosjektet Hvit pil Pil som indikerer lenke Rød pil Pil som indikerer lenke


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28