Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Eupnea fikk prisen for Vestlandets beste idé 2021
Øystein Theodor Ødegaard-Olsen, CEO i Eupnea, og prosjektmedarbeiderne Kari Laupsa Helvik og Andreas Tunset mottok prisen for Vestlandets beste idé 2021. Prisen ble delt ut av Hilde Indresøvde Eide (t.v.), leder i VIS Startup, og Margunn Minne (t.h.), regionsdirektør i Sparebanken Vest.

Eupnea fikk prisen for Vestlandets beste idé 2021

Eupneas innovasjon vil bidra til morgendagens måte å overvåke og diagnostisere pasienter på. Effektivisering og besparelser i helsevesenet skal redde liv.
20.09.2021

Et team bestående av en leger og ingeniører har utviklet en ny sensor som muliggjør raskere og mer pålitelig observasjon av sykdomsutvikling.

Sensoren overvåker respirasjonsfrekvensen, hvilket er det vitale tegnet som endres raskest under sykdom. Gjennom enklere og tryggere monitorering vil den kunne forebygge sykdommer, styrke behandling og bidra til et mer bærekraftig helsevesen.

Kan hjelpe pasienter verden over

Eupnea vant konkurransen om Vestlandets beste idé i hard konkurranse med rundt 50 andre. Prisen deles i år ut for åttende gang.

– Innovasjon og nyskaping innen helse- og omsorgstjenesten er utrolig viktig, der ressursene må utnyttes bedre og mer fornuftig. Eupnea tar i bruk datateknologi som gjør at man kan behandle flere og bidra til effektivisering i helsevesenet verden over, sier Hilde Indresøvde i VIS – Vestlandets innovasjonsselskap, som har mange års erfaring med å hjelpe oppstartsselskap med å lykkes.

Av forslagene som kom inn var det Eupnea som i år pekte seg ut hos juryen som Vestlandets beste.

– Eupnea består av et erfarent team som allerede har vist å ha en imponerende kompetanse innen helse og teknologi. Vi gleder oss til å samarbeide med teamet og ønske de velkommen i Eitri, den nye helseinkubatoren på Haukeland Universitetssykehus, sier Indresøvde.

Vestlandets beste idé 2021 er en sensor som måler respirasjonsfrekvens. Det er ventet at sensoren vil bidra til mindre ressursbruk og økt kvalitet på undersøkelse og monitorering av pasienter. (Foto: Eupnea)

Får en halv million

Prisen for Vestlandets beste idé er på 500 000 kroner fordelt på 400 000 kroner fra Sparebanken Vest i støtte til utvikling av konseptet, og rådgivning, forretningsutvikling og kontorplass hos VIS Startup til en verdi av 100 000 kroner.

– Eupnea har en spesielt god idé, som viser hvor viktig satsningsområde helseteknologi er. Nye teknologiske løsninger vil gi helsevesenet fortrinn i kvalitet og effektivitet, hvilket vil komme pasienten til gode. At ideen til selskapet kan bidra til en bærekraftig forretningsmodell utviklet på Vestlandet var også helt avgjørende i vår beslutning, sier regiondirektør Margunn Aas Minne i Sparebanken Vest.

Skal redusere ressursbehovet og øke kvaliteten

75 % av innleggelser i norske sykehus mangler i dag registrering av respirasjonsfrekvens ved inntak selv om det er prosedyre. Respirasjonsfrekvensen telles vanligvis manuelt av helsepersonell, noe som er tids- og ressurskrevende, i tillegg til at det kan medføre potensielle målefeil.

Den digitale avleseren Eupnea har utviklet vil kontinuerlig overvåke respirasjonsraten. Måledataene blir mer pålitelige og endring i sykdomstilstand kan oppdages raskere. Det finnes per nå ingen liknende teknologi på markedet.

– Det forventes at sensoren vil redusere ressursbehovet og øke kvaliteten i forhold til dagens målinger. Potensialet inkluderer bedre innsikt i helse på individnivå, samt sikrere behandling som medfører samfunnsøkonomisk gevinst, sier Øystein Theodor Ødegaard-Olsen, CEO i Eupnea, om sensoren som foreløpig er en fungerende teknisk prototype.

Med prisen har gründerne fått startkapital til å fullføre det gjenværende arbeidet med å få et kommersielt klart produkt.

–  Vi er både ydmyke og stolte for at juryen har valgt Eupnea som vinner av Vestlandets beste idé. Det er et stort steg for en liten bedrift. Vi ser på denne prisen som en viktig brikke for veien videre, hvor verdien av prisen ikke bare måles i kroner. Det å ha vunnet Vestlandets beste idé er et solid klapp på skulderen og bekreftelse på at vi har gjort noe riktig. Prisen symboliserer mer enn bare en god idé, men også evnen til å få ideen ut i livet, og vi er selvsagt stolte over at juryen ser hva vi har oppnådd til nå, men også hva potensiale vi har og har troen på vår ferd videre, sier Ødegaard-Olsen og legger til:

–  Vi går en spennende tid i møte og gleder oss å fortsette arbeidet med Eupnea.

Kontakt:

Hilde Indresøvde, leder start/skalering VIS, hin@visinnovasjon.no, 93 42 49 51

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen, CEO i Eupnea, oystein@eupnea.no, 91 90 72 77

Magnus Mariero, CTO i Eupnea, magnus@eupnea.no

 

Se opptak av prisutdelingen her:

 

Kontakt oss
Fakta

VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap og Sparebanken Vest står bak konkurransen «Vestlandets beste idé». Vinneren ble kåret på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Den må representere noe nytt og ha en grad av innovasjon
  • Teamet som søker må bestå av minst 2 personer og vise gjennomføringsevne
  • Idéen må bidra til å løse FNs bærekraftsmål, og være eller bidra til en bærekraftig økonomisk aktivitet i henhold til EUs taksonomi
  • Idéen må være innenfor våre satsingsfelt på hav, energi, teknologi og helse

 


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28