Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Gir kvinner verktøy til å lede forsknings- og utviklingsarbeid

Gir kvinner verktøy til å lede forsknings- og utviklingsarbeid

Kvinnenettverk vil ha flere medlemmer blant kvinner som driver med forskning og utvikling.
28.08.2020

Kvinnenettverket Vest Ut og Fram fikk i 2018 midler av Norges Forskningsråd, med mål om å styrke satsing på  kvinner innen Forskning og Utvikling (FoU)  fra både industri og forskningsmiljø på Vestlandet.  Med midler fra Vestland Fylkeskommune kan de nå  fortsette arbeidet, og inviterer derfor aktuelle kvinner til å søke sin interesse i nettverket. Det er 15 ledige plasser, tre hovedsamlinger, ett frokostmøte og ett bedriftsbesøk i perioden september 2020 til januar 2021.

– Vi er stolte og ydmyke for at vi får mulighet til å dra i gang en ny nettverksrunde med motiverte og dedikerte kvinner fra hav- og energibransjen, sier Marit Eggen ved HVL som er prosjektleder for Kvinnenettverket.

Økt omstillingstakt gjennom kvinnelige prosjektledere

Målsettingen for Vest Ut og Fram er flere kvinnelige prosjektledere innen forsking- og utviklingsprosjekt (FoU) i industrien. Ved å fremme kontakt mellom akademia og industri, samt legge til rette for nyttige samlinger, skal Vest Ut og Fram være en motiverende og kompetansebyggende reise som skal senke terskelen for å etablere FoU-prosjekt.

Bakgrunnen for prosjektet er Norges Forskningsråds program FORREGION. Programmet har som mål å «øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet». Det er målfestet at minst 40% av midlene i programmet skal nå kvinner, men det har vist seg vanskelig å oppnå dette.

– Vi ønsker å gi kvinner riktige verktøy for å bli prosjektledere innenfor forsknings- og innovasjonsprosjekter og skape tettere bånd mellom industrien og forskningsmiljøene, sier Katinka Søvik Bratland, prosjektleder innovasjon i VIS.

Kari Forthun fra Compact Carbon Capture bekrefter at det var nettopp dette hun har fått som medlem i nettverket.

Kunnskap og styrke

Gjennom deltagelsen har jeg lært om design thinking, innovasjon, kvinner i tech bransjen, – og om ulike program- og støtteordninger for forskning og utvikling. I tillegg har vi vært  på flere lærerike bedriftsbesøk. Besøket på Island  gav oss et større nettverk, og  vårt oppstartsselskap en unik mulighet til å bli med på et stort samarbeidsprosjekt innenfor karbonfangst- og lagring, forteller Kari Forthun fra Compact Carbon Capture

Forthun er tidligere prosjektleder, nå teknisk sjef, innen teknologiutvikling, og jobber i en bransje dominert av menn. – Vi har hatt faglige diskusjoner i samlingene, men også uformelle diskusjoner om hvordan det er å være kvinne i vår bransje. I møte med mange sterke og flinke kvinner i dette nettverket har jeg selv blitt tryggere på min egen kompetanse og hva jeg kan bidra med. Enten du er kvinne med et sterkt engasjement, en god ide, eller «bare» søker inspirasjon og kunnskap i denne bransjen, bli med!

Interessert?
Ønsker du melde din egen interesse, eller tipse om andre aktuelle kandidater? Kravet er at du er, eller ønsker å bli, prosjektleder,  og har interesse for FoU innen hav og energi. Ta kontakt med Katinka Søvik Bratland i VIS (kbr@visinnovasjon.no) innen 13 september.

Om nettverket
Det er Høgskulen på Vestlandet, NORCE, og VIS som har søkt midler fra Vestland Fylkeskommune sitt program MOBIFORSK for å videreføre nettverket. Dette er andre runde for kvinnenettverket, som i 2018 fikk midler av Norges Forskningsråd sitt program FORREGIOION,  med mål  om å bygge et kvinnenettverk fra både industri og forskningsmiljø på Vestlandet.

 

Deltakere fra første runde i 2019 av Kvinnenettverket: Vest Ut og Fram. F.v. Sunniva Haldorsen (Lerøy), Victoria Isern (VIS), Kristin Frøysa (UiB), Helene Lund (Ocean Quality), Benedicte Simensen (MOWI), Ann-Mari Knudsen (BKK), Mona Leirgulen (VIS), Lene Høgset (Merck), Gro Elin Kjæreng Bjerga (NORCE), Kari Forthun (Fjell Technology Group AS), Camilla Nore (Biomega Group), Cecilie Sælen (Ridge), Kaya Færøvik (HVL). Sittende foran: Katinka Bratland (VIS), Marit Eggen (HVL) og Annette Stephansen (NORCE).


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28