Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Kommersialiseringsmidler: søknadsfristen nærmer seg
VIS logo Logo for VIS
Forskere må belønnes for å kommersialisere forskningen sin dersom vi skal få flere forskningsideer ut i samfunnet.

Kommersialiseringsmidler: søknadsfristen nærmer seg

Hver høst lyser Norges Forskningsråd ut midler til lovende kommersialiseringsprosjekter. For at ditt prosjekt skal lykkes med å nå opp i konkurransen om få tildelt finansiering er det lurt å starte prosessen allerede nå.
03.06.2020

Norges Forskningsråds (NFR) utlysning «kommersialiseringsprosjekt» bidrar til at resultater fra forskningsprosjekter finner veien ut i markedet som nye produkter eller tjenester.

NFR har foreløpig ikke offentliggjort når det åpnes for søknader til hovedprosjekt og vi venter fortsatt på formell tilbakemelding på hvordan søknadsprosessen vil foregå kommende høst. Men det er fornuftig å sette i gang arbeidet med søknaden allerede nå. Det er en del forarbeid som må gjøres med blant annet markedsarbeid, formaliteter, henvendelser og støttebrev og andre detaljer som skal på plass før en god søknad kan sendes inn.

Vi i VIS har lang erfaring med å søke om kommersialiseringsmidler og jobber  gjerne med dere for å lage gode kommersialiseringssøknader.

Dersom du får tildelt midler kan disse brukes til å utvikle, avklare og demonstrere konsepter, bekrefte resultater, validere hypoteser eller prototyper i laboratoriet, avklare anvendelsesmuligheter og markedspotensial, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodeller og etablering av kontakt med mulige kunder og brukere.

Det er to typer kommersialiseringsmidler du kan søke om:

Kvalifiseringsprosjekt

Et kvalifiseringsprosjekt er et kort kommersialiseringsprosjekt for å gjennomføre de mest kritiske milepælene for å komme videre i kommersialiseringsløpet. Hensikten er å avklare viktige spørsmål som kan være avgjørende for videre veivalg. Resultatene fra et fullført kvalifiseringsprosjekt vil kunne danne grunnlaget for en påfølgende søknad om ordinær kommersialiseringsstøtte. Alle tematiske områder kan søke, og utlysningen er åpen med løpende søknadsfrist.
Økonomisk ramme for finansiering fra NFR 200 000 – 500 000 kroner. 100% støttegrad.

Hovedprosjekt

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge. Prosjektene bør kunne vise til et tydelig kommersielt potensial og en positiv samfunnsnytte. I løpet av prosjektperioden skal prosjektet ha fokus på å avklare viktige spørsmål, som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.
Økonomisk ramme for finansiering fra NFR er 2-5 millioner kroner. 100% støttegrad.

Lurer du på om din ide, søknad eller forskning kan være aktuell for disse utlysningene? Ta kontakt med oss så tar vi gjerne en diskusjon med deg. Kontakinformasjon finner du til høyre.

VIS jobber med en rekke spennende prosjekter som har lykkes med å få tilslag på finansiering. Disse finner du i vår prosjektoversikt.

Kontakt oss

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28