Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Administrerende direktør i VIS, Anders Haugland, fratrer sin stilling
VIS logo Logo for VIS
Anders Haugland fratrer sin stilling som adm. direktør i VIS 1. mai 2020.

Administrerende direktør i VIS, Anders Haugland, fratrer sin stilling

Etter 14 år i sjefsstolen går Anders Haugland av som administrerende direktør i VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap AS.
24.04.2020

Under Hauglands ledelse har VIS utviklet seg til å bli den ledende innovasjonsaktøren på Vestlandet med en sterk nasjonal posisjon. Selskapet har i løpet av Hauglands tid forsterket tilbudet relatert til eierinstitusjonenes arbeid med kommersialisering av forskningsresultater. Siden 2015 har VIS også tilbudt tjenester til oppstarts- og vekstselskaper i regionen.

VIS har i perioden gått fra ca 6 til over 40 meget kompetente medarbeidere. Man har evaluert over 2500 ideer fra regionens sterke forskningsmiljø og bidratt til over 250 avtaler om kommersiell anvendelse av forskningsresultater i ett bredt spekter av fagfelt. Dette inkluderer etableringen av tett på 100 selskap, med en samlet markedsverdi på flere milliarder kroner.

VIS har i samarbeid med sine eiere og regionens sterke næringsklynger etablert inkubatorer og akseleratorer som har tilbudt et omfattende innovasjonsprogram til oppstartsfirma med utspring fra akademia og samfunnet for øvrig. Gjennom disse satsingene har VIS bidratt til at over 500 tidligfase selskap i regionen har fått tilgang på viktig rådgiving, verktøy, kompetanse/ressurspersoner og kapital.

VIS har vært sentral i etableringen av to nasjonale katapult-sentre, Ocean Innovation i Bergen og Sustainable Energy i Sunnhordaland. Marineholmen Makerspace er et annet initiativ VIS står bak. VIS er også en av landets største operatører av pre-såkornordningen, og er investor i flere tidligfasefond. I initiativ som Innovasjonsuken OPP, Demo Day og konferansen The Ocean mfl. har VIS spilt en svært viktig rolle. VIS har også de senere årene bidratt til å løfte frem utfordringsdrevet innovasjon og blant annet satt søkelyset på brukermedvirkning i helsetjenestene gjennom satsingen Medhjelper.

VIS vil takke Haugland for arbeidet som er gjort med å bygge opp selskapet og skape de resultatene som er blitt til under hans ledelse. Haugland har sammen med sine medarbeidere utviklet VIS til å bli et viktig selskap for eierne og regionen, sier styreleder Bjørn Østbø.

VIS og Haugland har kommet til enighet om at Haugland fratrer sin stilling.

Jeg er svært stolt av å ha fått lede og utvikle et selskap med et så viktig samfunnsoppdrag som det VIS har. I løpet av de 14 årene har jeg sammen med dyktige og engasjerte kollegaer fått deltatt i spennende arbeid som har resultert i at en rekke flotte og samfunnsnyttige forskningsprosjekter har funnet veien ut i samfunnet. I tillegg har VIS sammen med andre gode krefter bygget et velfungerende økosystem for innovasjon som har vært med og gitt vekstvilkår for mange spennende gründerselskap og initiativ, forteller Anders Haugland.

– Tiden er kommet til at andre bør ta over dette roret, og jeg må rette oppmerksomheten på nye muligheter. Det har vært en fantastisk altoppslukende reise med erfaringer det er få forunt å oppleve. Jeg har lært nye ting hver eneste dag og samspillet med alle de flinke folkene jeg har hatt gleden av a jobbe med – har vært svært givende. Jeg er svært takknemlig for det jeg har fått være med på.  Jeg vil takke mine medarbeidere, alle forskerne og gründerne jeg har jobbet med, VIS sitt styre og eiere og samarbeidspartnere for godt samarbeid. Jeg er optimistisk for selskapets vei videre, og jeg er sikker på at selskapet vil vise seg å følge oppfordringen som jeg har målbåret til «alle» på Vestlandet når det gjelder nyskaping, innovasjon, omstilling og vekst:  «ta ansvar – det er ingen som har bedre forutsetninger for å lykkes – enn oss», avslutter Haugland.

Haugland vil stå i stillingen til 1. mai 2020. Da tiltrer Anne-Christine Fiksdal som midlertidig adm. direktør i VIS. VIS planlegger å lyse ut den faste stillingen som administrerende direktør.

Kontaktpersoner:

Spørsmål knyttet til endringen i selskapets ledelse kan stilles til styrets leder Bjørn Østbø, tlf. 934 074 01

Spørsmål knyttet til drift, inngåtte avtaler og etablerte samarbeid rettes til Anders Haugland, tlf. 926 02 381 eller til selskapets nestleder Randi Elisabeth Taxt, tlf. 414 79 227.

Anne-Christine Fiksdal, påtroppende konstituert adm. direktør i VIS, kan kontaktes på tlf. 920 22 737.

Kjetil Myhren-Berge, leder for Kommunikasjon i VIS, kan kontaktes på tlf. 452 06 896

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28