Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > COVID-19: Disse tre tiltakene kan redde oppstartsbedriftene
VIS logo Logo for VIS
Øystein E. Søreide (øverst til venstre), Alexander Woxen, Daniel Ras-Vidal, Anders Haugland, Rikke Eckhoff Høvding, Karl-Christian Agerup.

COVID-19: Disse tre tiltakene kan redde oppstartsbedriftene

Norsk næringsliv får nå juling, og oppstartsbedriftene blør. Som i resten av næringslivet har permitteringsraten blant oppstartsselskapene skutt i været. Betalingsevne synker, men utgiftene har ikke forsvunnet. Nå mener innovasjonsaktørene at det er minst tre tiltak som må på plass for å redde oppstartsbedriftene.
27.03.2020

Kronikk fra Øystein E. Søreide (Adm. direktør, Abelia), Alexander Woxen (Daglig leder, Startuplab), Daniel Ras-Vidal (Direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm), Rikke Eckhoff Høvding (Daglig leder i Norsk Venturekapitalforening), Karl-Christian Agerup (Daglig leder, Forskningsparken i Oslo) og Anders Haugland (Adm. direktør i VIS og Styreleder i Foreningen for lnnovasjonsselskaper (FIN))

Den ventede krisepakken fra regjeringen må være treffsikker og effektiv, for vi har bare en sjanse.

Den må løse kortsiktige likviditetskonkurser, så vi ikke risikerer et konkursras blant lovende selskaper, men for disse selskapene er det også avgjørende at krisepakken ser 6 og 12 måneder fremover i tid.

Mange av oppstarts- og vekstselskapene skiller seg fra resten av næringslivet og blir ikke reddet av krisepakken regjeringen lanserte forrige fredag. Alarmen bør gå i Finansdepartementet når Innovasjon Norge nå mottar mange ganger flere søknader om betalingsutsettelse enn på en vanlig dag før koronakrisen.

Tiltakene som er kommet fra Innovasjon Norge er veldig bra, men vi trenger også mer tilskudd, fremfor kun lån, og vi trenger egenkapital. Utviklingsløp og tidslinjer vil strekke seg ut i tid, og selskapene vil trenge mer kapital skal de lykkes.

De siste årene har det blitt lagt ned mange timer og kroner i å bygge et kraftig system for å få flere oppstart- og vekstbedrifter i Norge. Som BI-forsker Torger Reve påpeker kommer to av tre nye arbeidsplasser fra disse bedriftene. De er partnere for mange etablerte bedrifter og sterk bidragsyter til utvikling av ny teknologi og forretningsmodeller.

Derfor vil norsk konkurransekraft og omstillingsevne lide stor nød av det som er i ferd med å skje: Alt arbeid gjort med å bygge opp et økosystem for innovasjon er i ferd med å settes 5 til 6 år tilbake i tid.

Abelia har i samarbeid med ledende medlemmer i innovasjonsøkosystemet utarbeidet et forslag til regjeringen med to hovedmål.

På kort sikt skal tiltakene i forslaget sikre levedyktighet de neste ukene og månedene gjennom tilførsel av likviditet til selskapene. På lengre sikt skal forslaget sikre at selskapene beholder innovasjons- og konkurransekraft både gjennom krisen i etterkant.

Tiltakene er delt opp i tre områder: Likviditet, tilskudd og lån og egenkapital.

I det korte bildet må likviditet inn i selskapene prioriteres, både gjennom utsettelse av skatter og avgifter og forskuddsbetaling av allerede tildelte midler, men også gjennom økte tilskudd og lån fra Innovasjon Norge.

På lengre sikt er egenkapitalelementet viktig for at vi også nå bidrar til omstilling og innovasjon, og bruker den muligheten vi har til å legge et fundament for jobbskaping på andre siden av koronakrisen. Skal dette ha effekt må tiltakene iverksettes nå.

Helt konkret foreslår vi tre slagkraftige grep regjeringen bør gjøre:

1. Utsett alle offentlige krav i 120 dager.

2. Gi tilskudd til selskaper for å unngå permitteringer.

3. Endre opsjonsbeskatningsordningen slik at dette blir et reelt alternativ til permitteringer og hvor kompetanse beholdes i selskapene.

Liv og helse til hver enkelt person kommer først, men vi må parallelt gjøre så godt vi kan for å sikre økonomiens helse.

På andre siden av denne krisen, må vi sørge for at det er jobber å gå til. De jobbene som blir borte må erstattes av nye. Da må vi nå legge grunnlaget for omstilling og vekst.

Det er avgjørende for norsk økonomi og omstillingsevne at vi klarer å ivareta den muligheten som. nå kommer til å skape et enda mer konkurranseorientert næringsliv.

Redningspakken det nå jobbes med må treffe riktig, hardt og raskt. Bommer vi nå, rykker ikke norsk innovasjonsevne tilbake til start, vi risikerer å rykke tilbake langt forbi startstreken og en hel generasjon gründerbedrifter kan dø.

Samtidig er dagens situasjon en mulighet til å utvikle fremtidens arbeidsplasser og industri om vi bygger videre på det økosystemet vi har skapt de siste årene.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28