Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Bergen Teknologioverføring blir VIS
VIS logo Logo for VIS
Anders Haugland, administrerende direktør i VIS. Foto: Camilla Waage

Bergen Teknologioverføring blir VIS

- Skal vi lykkes med å løse store samfunnsutfordringer trenger vi innovative løsninger. VIS skal bidra til at utfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskere til nytte.
14.02.2019

Fra 14. februar 2019 er VIS det nye navnet på Bergen Teknologioverføring (BTO).

– Vi endrer navn på selskapet fordi Bergen Teknologioverføring er for begrensende for mye av det våre eiere ønsker at VIS skal gjøre. Regionen og samfunnet opplever store endringer og det har endret hvordan vi løser vårt mandat. Vårt nye navn gjenspeiler det ansvaret vi ønsker å ta, forteller Anders Haugland, administrerende direktør i VIS.

VIS bærer i seg både klokskap og en oppfordring om å vise frem forskning, ideer, utviklingsarbeid og løsninger.

TENK STORT. VIS DET.

Parallelt skal konseptet – TENK STORT. VIS DET. – bidra til å vise hvorfor og hvordan man jobber frem nye løsninger på vår tids utfordringer.

– Her er samspill og rolleforståelse sentrale begreper. TENK STOR. VIS DET. er et konsept som skal være fremoverlent, modig, viktig, raus, helhetlig, ambisiøst og inkluderende. VIS mål er å bidra til at fremoverlente institusjoner, spennende miljøer, fremragende forskere, modige gründere, uredde enkeltperson og de viktige løsningene blir løftet frem – til inspirasjon for hele samfunnet, sier Haugland.

VIS eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskulen på Vestlandet og NHH – Norges Handelshøyskole. VIS er et resultat av at disse institusjonene ønsker å løse sentrale samfunnsutfordringer gjennom innovasjon og nyskaping.

– Vår ambisjon er å være den naturlige støttespilleren for forskere, gründere, studenter og næringsliv som ønsker å tilføre samfunnet bedre tjenester, produkter eller prosesser. Det være seg om de tar utgangspunkt i utfordringer eller om de ønsker å videreutvikle resultater eller ideer med et innovativt potensial, sier Haugland.


Innsikt ligger bak valget

I arbeidet med merkevaren har VIS gjennomført et omfattende innsiktsarbeid hos eiere, forskere, gründere, industripartnere, offentlige samarbeidspartnere og investorer for å nevne noen. Her har vi fått tydelige tilbakemeldinger fra brukerne på hvilke forventninger de har til oss. Der pekes det på at vår store styrke er hvordan vi kobler ulike miljøer, gjennomfører prosjekter og vår omfattende rådgiverkompetanse. Og at vi har samarbeidsferdighetene som kreves for at Vestlandets økosystem for innovasjon skal ha både bredde, spiss og ambisjoner.

– Tilbakemeldingene har vært svært viktig for utformingen av vår nye profil. Dette har gitt en god pekepinn på hva målgruppene forventer av oss og hvordan vi kan tilrettelegge for å treffe bedre i vår kommunikasjon, forteller Kjetil Myhren-Berge, leder for Kommunikasjon i VIS.

– Vår nye profil vil gjøre det lettere for målgruppene våre å forstå hvordan vi er skrudd sammen og hva det er vi kan bidra med. Dette vil igjen tydeliggjøre hvordan VIS arbeider for å styrke det innovative økosystemet på Vestlandet, avslutter Myhren-Berge.

VIS har i merkevareprosessen samarbeidet med Brand Cognition (innsikt), MK (navn, profil og konsept), Alf Gundersen (lansering), Mediebruket (nettsider), Zacco (merkevarebeskyttelse) og Mannheimer (språk). Alle har bidratt med kunnskap som har formet profilen til VIS.

Du kan lese mer om VIS her.

Kontakt oss
Fakta

VIS er det nye navnet på Bergen Teknologioverføring (BTO).

VIS eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskulen på Vestlandet og NHH – Norges Handelshøyskole.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28