Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Lanserer kvinnenettverk for hav og energi på Vestlandet
VIS logo Logo for VIS
Ønsker å få flere kvinner engasjert i innovasjonsarbeid innen hav og energi. Fra venstre: Annette Stephansen (NORCE), Katinka Bratland (VIS), Mona Leirgulen (VIS) og Marit Eggen (Høgskulen på Vestlandet).

Lanserer kvinnenettverk for hav og energi på Vestlandet

«Vest Ut og Fram» er navnet på det nye nettverket som skal rekruttere kvinner fra både industri og forskningsmiljøer på Vestlandet. Målet er å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne gjennom å få flere forskningsprosjekt i hav- og energibransjen med kvinner som prosjektledere.
19.12.2018

Vestlandets største verdiskapning skjer innenfor de tradisjonelt mannsdominerte næringene ikke-fornybar energi, maritim og marin sektor. De nye kvinnenettverket ønsker derfor å sette inn en særlig innsats for å styrke kvinneandelen i forskningsprosjekt innenfor energi, maritim og marin sektor.

Det er viktig for oss at oppstarten av nettverket ikke blir et mål i seg selv, men at alle involvert skal ha et reelt utbytte av nettverket og at vi faktisk får dratt i gang nye prosjekt. Innovasjon, samfunnets utfordringer og bedriftenes problemstillinger skal sitte i førersetet, men da er det viktig at også akademia er med. Nettopp det å bryte ned barrierer vil være viktig hvis vi skal lykkes med å oppnå flere innovasjonsprosjekter med kvinnelige prosjektledere, forteller Annette Fagerhaug Stephansen prosjektleder for nettverket og seniorforsker ved NORCE.

En av utfordringene for forskningsbasert innovasjonsprosjekter er å få til et godt samarbeid mellom små- og mellomstore bedrifter (SMBer) og akademia. «Vest Ut og Fram» søker å styrke et slikt samarbeid gjennom å skape et nettverk av engasjerte og motiverte unge kvinner som ønsker å bli eller er prosjektleder med interesse for Forskning og Utvikling og Innovasjon (FoUoI) innenfor hav og energi.

På denne måten ønsker vi å få forskningen ut i praksis og den praktiske hverdagen inn i forskningen, forklarer Stephansen.

Tett samarbeid med næringsklyngene

Det er NORCE, NCE Seafood Innovation Cluster, Høgskulen på Vestlandet og BTO som har søkt midler fra Norges Forskningsråd for å etablere nettverket. Gjennom tette klyngesamarbeid har prosjektet partnere representert langs hele norskekysten og på det internasjonale markedet.

I sjømatklyngen jobber vi målrettet med å øke kompetansen og attraktiviteten i næringen for å oppnå en bærekraftig vekst hos våre partnere. Vi har stor tro på at et innovasjonsnettverk vil bidra til å øke innovasjonsevnen i en fremtidsrettet næring, sier daglig leder i The Seafood Innovation Cluster, Tanja Hoel.

Bakgrunnen for prosjektet er Norges Forskningsråds program FORREGION. Programmet har som mål å «øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet». Det er målfestet at minst 40% av midlene i programmet skal nå kvinner, men det har vist seg vanskelig å oppnå dette.

Vi ønsker å gjøre noe med akkurat dette og setter derfor sammen et nettverk bestående av kvinner fra akademia (inkludert PhD-kandidater) og industrien som skal bidra til at Vestlandet leverer på FORREGIONs målsetting, sier Katinka Bratland forretningsutvikler i BTO.

Prosjektet vil basere seg på samlinger, industribesøk, informasjonsdeling, internasjonal studietur og strekke seg over 16 måneder.

Ønsker du å være med eller kjenner noen som bør være med i kvinnenettverket? Ta kontakt med Katinka Bratland for mer info: katinka.bratland@bergento.com.

«Vest Ut og Fram» har egen blogg. Den kan du følge her.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28