Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Ivaretar rognkjeksen
VIS logo Logo for VIS
Store klienter slik som Marine Harvest har kommet med bestillinger basert på de nyeste test resultatene
Rognkjeks. Foto: Estro
Trond Marøy og Espen Øvreeide
Trond Marøy
Espen Øvreeide

Ivaretar rognkjeksen

Estro jobber med utfordringen knyttet til å ivareta Rognkjeks i oppdrettsnæringen. Ved hjelp av det nye produktet SeaNest har de nådd 100 enheter i markedet for en storskalatest. Store kunder som Marine Harvest legger inn nye bestillinger basert på de gjennomførte testene. 2019 ser lovende ut.
04.12.2018

Rognkjeks er den mest brukte rensefisken i kampen mot lus i oppdrettsnæringen. Den finnes langs hele norskekysten, og er et viktig virkemiddel for laksehelsen i oppdrettsanleggene. Estro bidrar til å forbedre fiskehelsen og sørger med det for økt profitt. Produktet “SeaNest” gjør livet enklere, ikke bare for rognkjeksen, men også for mennesker og miljø.

Mindre stress hos Marine Harvest

Med kunder som Marine Harvest og NovaSea, har Estro allerede vist seg som en viktig aktør for oppdrettsbransjen. Hva de leverer? SeaNest er et «rensefiskhabitat», som gir rognkjeksen mindre stress og mer hvile. Når rognkjeksen har gode levevilkår, effektiviseres lusebekjempelsen.

Den er fleksibel med god demping for fisken. Ingen kontante rykk i bølger. Lett å håndtere i forhold til kunstig tare, sier kunde Marin Harvest.

Rognkjeks brukes i de fleste oppdrettsanlegg, og i henhold til nytt regelverk, er det lovpålagt å ivareta dem.

Ved hjelp av SeaNest kan du ivareta oppdrettsfisk, rensefisk, mennesker i tillegg til miljø. Her kan du se en video som viser hvordan habitatet fungerer i praksis.

Et lite selskap med stor betydning for oppdrettsbransjen

Ingeniør Trond Marøy og industridesigner Espen Øvreeide startet Estro sammen i 2016. De har brukt de siste to årene på å utvikle flere produkter til oppdrettsnæringen.

Vi har gjort alt fra A til Å – vi har utviklet, designet, prototype-produsert, testet, småskala (100+stk.)- produsert og levert produkt til sluttkunde, forteller Marøy.

Estro ble kjent med et behov hos næringen. Løsningene de tidligere hadde, fungerte ikke godt nok, og det var for stort svinn av rognkjeks. Oppdretterne trengte en helhetlig idé hvor en kunne ivareta fisken, miljøet og menneskene som jobber i anleggene. Produktet skulle være letthåndterlig, uskadelig for miljøet, i tillegg til primæroppgaven – å ivareta fiskehelse. SeaNest er mer miljøvennlig enn andre alternativer, fordi det ikke er noen løse plastdeler. Det du setter ut i vannet, er det samme som du tar opp igjen.

Testing av SeaNest

Før sommeren 2018 leverte Estro flere SeaNest til oppdrettsselskapet NovaSea, med stor suksess.

Når man først når ut til kunden, er de veldig mottakelig for å teste gjennomtenkte løsninger, som kan forenkle hverdagen deres, sier Marøy.

Hos Marine Harvest fikk Estro en utfordrende test, som gikk ut på at SeaNest måtte takle sterke undervannsstrømmer opptil 1.5-2 m/s. Dette var en ekstrem test, hvor annet utstyr hadde feilet. Etter noen uker ble systemet SeaNest filmet under vann. Systemet var tettpakket med rognkjeks, til tross for den sterke undervannsstrømmen. Dermed bestod de ekstremtesten. Dette førte til at Marine Harvest har lagt inn flere bestillinger, samt utvidet testområdet til Rogaland.

Dette er det største som har skjedd Estro. Det er en milepæl. Systemet virker, men det er litt for tidlig å si hvor stor effekt systemet har på dødeligheten til rognkjeksen, forteller Marøy.

Denne høsten leverer de over hundre SeaNest til betalende kunder, som en del av storskalatesten.

I tillegg har vi signert for en større leveranse til Skretting, en av de største fôrprodusentene i verden. Et spennende og viktig prosjekt, med en litt annen vinkling på løsningen, legger Marøy til.

Når de ikke er ute på kundebesøk, sitter de med Bergen Teknologioverføring (BTO) i Nyskapingsparken. Hanne Vabø Sæle og Torstein Skage, begge forretningsutviklere i BTO, har hjulet Estro med en vekststrategi, salgsstrategi, finansieringsstrategi og investorarbeid, kobling opp mot leverandører, og har også bidratt med å sette sammen et styre for selskapet. Nettverket Connect Vest BAN har investert i SeaNest, inklusivt BTO.

Visjon: Ledende innen utvikling av bærekraftige løsninger.

Misjon: Øke bærekraft, skape velferd og forenkle håndtering av rognkjeks.

Fakta: I en ring med 100 000 laks, har man 20 % rensefisk (20 000). Mellom 50 til 100 % av disse er rognkjeks. Dette gjør rognkjeksoppdrett den tredje største oppdrettsnæringen i Norge.

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28