Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > FORNY-midler tildelt tre UiB prosjekter 
Naureen Akhtar er den ene av forskerne som står bak Ice Guard Coating prosjektet
Dr. Naureen Akthar, Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen har utviklet et nytt materiale som beskytter mot is og dugg. Foto: Joakim Birkelund

FORNY-midler tildelt tre UiB prosjekter 

Miljøvennlig avising av maskiner, 3D printing av benstrukturer og bedøvelsesmiddel uten avhengighetsskapende opioder. De tre forskergruppene som står bak disse innovative prosjektene kan nå fortsette arbeidet mot en kommersialisering av forskningen.
20.12.2018

Norges forskningsråds satsing på kommersialisering – FORNY, har tildelt tre forskningsprosjekter ved UiB totalt 15 millioner kroner. Sammen med Bergen Teknologioverføring (BTO) skal forskergruppene teste teknologien ut i markedet.

BTO sendte 20 søknader til NFR tidligere i høst og 11 ble tildelt midler. BTO søkte om både FORNY hovedprosjektfinansiering og milepælfinansiering. Totalt vil BTO motta 18,5 millioner kroner til finansiering for de 11 prosjektene vi jobber sammen med våre eiere og forskningsmiljøer. Dette er et godt resultat da den nasjonale konkurransen om FORNY-finansiering er svært vanskelig, og den totale tilgjengelige midler er 87 millioner kroner.

IGC – Miljøvennlig avising
Hvordan finne et gjennomsiktig og miljøvennlig materiale som hindrer dannelse av is og dugg?  Dr. Naureen Akthar har sammen med Professor Bodil Holst laget et helt nytt materiale som beskytter mot is og dugg. Den viser rekordhøy ytelse sammenlignet med dagens løsninger og har en rekke anvendelsesområder ved å hindre ising på maskiner og instrumenter uten å ødelegge hverken materiell eller miljø.

Sammen med ledende aktører innen luftfart, optikk og materialteknologi skal det nå gjennomføres tiltak som gjør prosjektet mer teknologisk og kommersielt modent for markedet.

Norges forskningsråd har støttet prosjektet fra et tidlig stadium. I 2017 ble prosjektet også tildelt en halv million kroner av Sparebanken Vest og BTO da det vant Idékonkurransen.

3D-printer deler av ditt skjelett
3D-print av polymeriske benstrukturer kan føre til at pasienter som lider av komplekse brudd i benstrukturen kan få muligheter til å leve et optimalt liv, i etterkant av skaden. Dr Kamal Mustafa har de siste ti årene ledet en forskningsgruppe som har kommet med en løsning, som benytter ikke bare benstrukturene, men også kroppens egne stamceller. Løsningen har muligheter for å kunne hjelpe millioner av mennesker i hele verden.

I neste fase vil prosjektet nå fokusere på å teste teknologien, for å sikre seg prekliniske data.

Bedøvelsesmidler uten opioder
Neosaxitoxin er et algetoksin som finnes blant annet i blåskjell, østers og kamskjell. Kliniske forsøk viser at dette naturproduktet kan brukes som bedøvende middel i etterkant av operasjoner. Det betyr at sterke smertestillende og avhengighetsskapende medikamenter, som morfin kan erstattes med midler som har langt gunstigere effekt totalt sett på den enkeltes helse. Utfordringen med neosaxitoxin er at det ikke finnes en skalerbar produksjonsmetode.

Gjennom forskningsarbeid ledet av Dr Ralf Kellmann ble det utviklet en skalerbar biologisk produksjonsprosess, som kan dekke verdens fremtidige behov for neosaxitoxin. Samfunnsmessig vil dette potensielt kunne ha en enorm gevinst, da mange blir i dag sterkt avhengige av de eksisterende medikamentene, både i Norge og i verden ellers.

Med FORNY- midlene vil de nå ta steget videre til å verifisere at den nye produksjonsprosessen er bærekraftig i en industriell setting.

Fakta

Om programmet- FORNY 2020

Programmets hovedmål er økt kommersiell anvendelse av lovende forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge. Programmet prioriterer prosjekter med høy forventet kommersiell eller samfunnsmessig avkastning og høy gjennomføringsevne.

Programmet støtter utvikling av ideer og forsknings-resultater generert både av forskere og studenter fra høyere utdanningsinstitusjoner. Kilde: nfr.no

Les mer om dette prosjektet Hvit pil Pil som indikerer lenke Rød pil Pil som indikerer lenke


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28