Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Offentlig satsing på vekstbedrifter
VIS logo Logo for VIS
Anders Haugland, administrerende direktør i VIS. Foto: Camilla Waage

Offentlig satsing på vekstbedrifter

I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble presentert mandag er det satt av 40 millioner til en ny pre-såkornordning. Den nye ordningen skal bidra til å legge til rette for de mest innovative og kunnskapsintensive selskapene med stort internasjonalt vekstpotensial. I tillegg ble det presentert en økning på 25 millioner til FORNY-programmet.
02.06.2015

Ny pre-såkornordning

Det er Venstre som har vært pådriver for tiltaket, som ble offisielt lansert som en del av budsjettforliket i revidert nasjonalbudsjett mandag ettermiddag.

– Vi er veldig glade for at Stortinget gjør dette nå. Det er et veldig klokt og nødvendig tiltak. Det er ingenting som er viktigere for Norge nå enn å satse på vekstbedrifter, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, til E24.

Den nye pre-såkornordningen vil etter en kvalifiseringsfase forvaltes av de beste inkubatorene og teknologioverførings-kontorene (TTO) og sørge for at flere innovative norske bedriftene får tilført både vekstkapital og privat forretningsutviklingskompetanse.

Adresserer et identifisert gap

– Pre-såkorn er en fornuftig bruk av offentlige penger, blant annet fordi den er med på å aktivere privat kapital tidligere i verdikjedene knyttet til nyskaping, sier Anders Haugland, daglig leder i BTO.

I korte trekk fungerer ordningen på følgende måte:

  • Innovasjon Norge velger ut teknologioverføringskontorene/inkubatorene som representerer bedrifter som kvalifiserer til støtte, og utlyser en åpen konkurranse hvor disse kan søke midler. Samlet ramme er 40 millioner kroner.
  • Teknologioverføringskontorene/inkubatorene søker og får eventuelt bevilget midlene – med en viktig forutsetning:
  • For at midlene kan bli overført bedriften, stilles det krav om at en privat investor matcher beløpet krone for krone. De 40 millionene skal med andre ord bli til 80.

Ordningen adresserer et tydelig identifisert gap i finansieringsmodellen for etableringen av nytt vekstnæringsliv, fortsetter Haugland.   

Starten på noe større

Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, har lenge jobbet for å etablere en pre-såkornordning. Deres forslag har lagt opp til at pre-såkornordningen skulle få 100 millioner kroner, men det ble altså bare 40 millioner denne gangen.

– Starten på 40 millioner til pre-såkorn er velkommen, men dette må bare anses som en liten spire på noe som må bli mye større over tid. Vi gleder oss til å få muligheten til å vise at dette vil gi stor effekt på nyskapingen i Norge, avslutter Haugland.

Ordningen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom og utløse økt investeringsaktivitet til potensielle vekstbedrifter som i dag mangler kapital for å vokse globalt. Abelia tror også staten vil få tilbake investert kapital, med en risikoavlastning på 30

Økning til FORNY2020

Det kommer også en økning på 25 mill. kr til FORNY2020, Forskningsrådets sentrale program for kommersialisering av forskning gjennom TTOene. Fellesnevneren for pre-såkornordningen og FORNY2020 er at de sammen legger grunnlag for flere suksessbedrifter som representerer hver sin bit av det kunnskapsintensive næringslivet Norge må utvikle mer av for å lykkes med omstillingen, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Abelias bransjeforum Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28