Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Støtte til bergensforskere
VIS logo Logo for VIS

Støtte til bergensforskere

Når forskningsrådet arrangerte sin første Idélab kom det inn 155 søknader fra forskere i et bredt spekter av fagområder. 27 deltakere ble valgt ut, og resultatet var 38 millioner i støtte fra Forskningsrådet fordelt på fire prosjekter og et tverrfaglig forskernettverk.
17.02.2014

Foto: Forskningsrådet

Ett av prosjektene som kom gjennom nåløyet og fikk støtte fra Forskningsrådet var mikroAlgae. I denne gruppen var det to forskere fra Bergen; Vidar Jensen (UiB) og Veronika Solteszova (CMR). De skal jobbe videre med utfordringen «Hvordan kan mikroalger bli brukt til storskala karbonfangst- og lagring?».

De fire vinnerprosjektene har åtte uker på seg til å konkretisere prosjektforslaget til en full søknad til Forskningsrådet. Forutsatt at prosjektforslaget er en konkretisering av idéen som ble presentert på siste dag av idélaben, vil de få finansiering.

Mot et nullutslippssamfunn

Målet med idélaben var å finne nye og radikale ideer til nullutslippssamfunnet.

– Vi bruker kun en liten del av budsjettet til de finansierende programmene til dette. Her vil vi ha prosjekter med høy risiko og mest mulig nytenking, sa prosjektleder André Mlonyeni i Forskningsrådet i forkant av Idélaben.

Les mer om Idélaben:

Foskningsrådet.no: Fire prosjekter og et tverrfaglig forskernettverk kom ut av idélab

Teknisk Ukeblad: Skriver ideer for 38 millioner på post-it-lapper

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28