Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Aktuelt > «Fra forskning og idé til næringsvirksomhet»
VIS logo Logo for VIS

«Fra forskning og idé til næringsvirksomhet»

Denne uken ble Venstres kapitalreform lansert i BTO sine lokaler. Nestleder i Venstre, Terje Breivik, fortalte at de ønsker å bruke de offentlige midlene til gründere og forskere på en annen måte enn det som blir gjort i dag, og presenterte tre konkrete tiltak som de mener vil minimere risikoen ved innovasjonsprosjekter. Målet er å gjøre det enklere å lykkes som gründer og å omsette forskningsresultater og oppfinnelser til næringsvirksomhet.
02.07.2013

De tre tiltakene Venstre ønsker å sette i gang er:

  • Statlig forsterkede såkornfond som går inn i prosjekta mye tidligere enn i dag. Dette er fond med risikokapital der staten dobler investerte summer (avgrenset til 100 millioner kroner).
  • Skattefradrag på 20 % av innskutt sum for investorer, gründere og bedrifter som driver aktiv knoppskyting (avgrenset til 500 000 kroner per person).
  • Innføre forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler. Et nystartet selskap som får en sertifisert investor til å gå inn i selskapet, får automatisk stipend som er likt 100 % av investert sum (avgrenset til 1,5 millioner kroner per prosjekt).

Disse tiltakene skal altså minimere risikoen ved innovasjonsprosjektene, noe som trolig også vil føre til økt vilje fra næringslivet til å satse på innovasjon og kunnskap.

Anders Haugland, daglig leder i BTO, sier at han oppfatter Venstres initiativ som et sjumilssteg i riktig retning.

BTO syns det er positivt at Venstre jobber frem mot en løsning på de utfordringene en møter innen innovasjon og nyetableringer i dag. Vi setter stor pris på at vi får bidra i denne prosessen, og gleder oss til å se hvilke resultater som kommer ut av kapitalreformen.

Les mer om Venstres kapitalreform i dagens papirutgave av Bergens Tidende, «Vil skape engler» (ikke lenger tilgjengelig)

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28