Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Forskningsprisen og Innovasjonsprisen 2013
VIS logo Logo for VIS

Forskningsprisen og Innovasjonsprisen 2013

Har du forslag til priskandidater? Helse Vest inviterer til nominasjon av kandidater til de to prisene. Fristen er satt til onsdag 18. september.
25.07.2013

Forskingsprisen
Prisen skal tildeles forsker, forskningsmiljø eller ung forsker (under 40 år) som gjennom sin forskning har bidratt til å styrke et forskingsfelt eller et forskningsbasert helsetjenestetilbud. Forskinga skal være av en karakter og standard av betydning for forskningsnivået og/eller tjenestetilbudet i regionen. Det kan fremmes forslag til kandidat (forsker, forskningsmiljø eller ung forsker) som har bidratt til utvikling av a) et forskningsområde b) forskningssamarbeid-/miljø eller c) som gjennom sin forskning har forbedra klinisk praksis i Helse Vest. Helse Vests årlige forskingspris består av 200 000 kroner og et kunstverk. Prisbeløpet skal nyttes til videre forsking.

Innovasjonsprisen
Innovasjonsprisen blir tildelt en eller flere personer som gjennom sitt arbeid har bidratt til utvikling av en ny eller forbedra vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som utgir et konsept som kan brukes på nytt i helsesektoren. Prisen kan bli gitt både med utgangspunkt i forskningsdrevet og behovsdrevet innovasjon. Utviklinga skal være gjort synlig gjennom at ide/innovasjonsprosjekt enten er innrapportert og/eller videreutviklet sammen med regionskontoret til Innovasjon Norge, InnoMed, Norges forskningsråd eller et av regionens to Technology Transfer Offices (TTO). Prisen som blir tildelt, består av 100 000 kroner og et kunstverk. Prisbeløpet skal nyttes til videre innovasjonsarbeid.

Innovasjonsprisen gikk til BTO-prosjekter både i 2010 (Overlege Harald Aurlien, Holberg EEG), 2011 (Professor Helga Salvesen og Professor Lars A. Akslen, ny teknologi for skreddersydd livmorkreftbehandling) og 2012 (Psykologspesialist Solfrid Raknes, Psykologisk Førstehjelp).

Frist for å komme med forslag til kandidater til de to prisene er 18. september 2013. Les mer om prisene og hvordan du foreslår kandidater på Helse Vest sine nettsider.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28