Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Forskningsrådet innvilger støtte til ME-studie
VIS logo Logo for VIS

Forskningsrådet innvilger støtte til ME-studie

Prosjektet til Dr.med Øystein Fluge og Professor Olav Mella har tidligere fått bevilget fire millioner kroner fra regjeringen. Nå har Forskningsrådet tildelt midler til å gjennomføre neste runde med utprøving av medisinen - en dobbel blindtest på 140 pasienter.
07.06.2013

Første del av studien ble gjennomført ved Haukeland universitetssykehus, og vakte internasjonal oppmerksomhet da resultatene ble gjort kjent. Studien viste at ti av femten i en behandlingsgruppe av ME- pasienter opplevde bedring ved bruk av medisinen Rituximab. Gjennom tildelingen sikrer Forskningsrådet at det gjennomføres en større studie på flere pasienter, og resultatet kan bli den endelige steget mot en løsning på ME-gåten.

– Pasienter med ME opplever store lidelser og utfordringer i hverdagen. Helse- og omsorgsdepartementet ba Forskningsrådet om å prioritere innsats på dette området. Jeg er glad for at Forskningsrådet i dag har valgt å støtte denne studien slik at vi får mer kunnskap og bedre muligheter til å hjelpe denne pasientgruppen, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Det er ikke klart hvor mye de to forskerne vil få til prosjektet. I utgangspunktet søkte de om 10 millioner kroner, men summen skal nå til forhandling mellom Forskningsrådet og forskerne.

Vi har tidligere omtalt den ME-rammede legen Maria Gjerpe sitt kronerullingsprosjekt, som ble satt i gang for å samle inn de syv millionene som trengs for å komme i gang med videre utprøving av medisinen Rituximab til behandling mot ME. Nå har altså forskningsrådet bevilget penger, men Gjerpe forsikrer giverne om at pengene som har blitt samlet inn likevel skal gå til Haukeland og forskerne der.

BTO jobber intenst med å etablere en kommersiell plattform som industrien kan ta utgangspunkt i for å på sikt kunne lansere medikamenter for behandling av denne pasientgruppen. Håpet er at mange pasienter kan få nytte av behandlingen om ikke lenge.

Vi gratulerer avdelingsoverlege og professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge med tildeling, og ønsker de lykke til med den videre utprøvingen av medisinen!

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28