Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Aktuelt > Spillet SIM Subsea skal øke interessen for realfag og undervannsteknologi
VIS logo Logo for VIS

Spillet SIM Subsea skal øke interessen for realfag og undervannsteknologi

Dataspillet er et e-læringstilbud der elevene må løse matematikkoppgaver som er relevante for subsea-industrien. Målgruppen for den første utgaven er elever på ungdomsskolen og det første året på videregående skole.
29.05.2013

28. mai hadde prosjektet «kick off» på VilVite-senteret. Her ble spillet presentert for blant andre matematikklærere og elevgrupper fra pilotskolene.

I en kronikk i BT skriver Tone Røkenes (Høgskolelektor ved Senter for nyskaping, Høgskolen i Bergen) og Jarle Aarstad (Førsteamanuensis ved Senter for Nyskaping, Høgskolen i Bergen) at de håper de regionale samarbeidsplattformene som er dannet i dette prosjektet vil kunne gi utspring til lignende innovasjonsprosjekter når pilotfasen er over.

– Hvis dette viser seg vellykket vil vi også prøve å utvikle spill mot både lavere og høyere nivå i skolen. Vi kan også lage tilsvarende ting for andre næringer, sier Røkenes til BT.

SIM Subsea er et såkalt Trippel Helix-prosjekt. Tripple Helix er en samarbeidsmodell mellom forskning- og utdanningsmiljøer, offentlig forvaltning og industri hvor sterke koblinger mellom disse miljøene kan generere kunnskap, innovasjon og verdiskapning.

Partnerne bak spillet er Høgskolen i Bergen, NCE Subsea, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, VilVite-senteret, Renatesenteret, Vest Næringsråd, MediArena, Business Region Bergen, Framo Engineering, Aker Solutions, FMC Technologies og Virkemiddel for regional innovasjon (VRI), i regi av Norges Forskningsråd.

BTO har bidratt som forretningsutvikler, blant annet i prosessen med avtaler og valg av teknologi/plattform. Vi ønsker SIM Subsea lykke til med det videre arbeidet.

BT Kronikk: Skal fenge ungdom med mobilspill

BT: Skal lokke glupinger med spill

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28