Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Spillet SIM Subsea skal øke interessen for realfag og undervannsteknologi
VIS logo Logo for VIS

Spillet SIM Subsea skal øke interessen for realfag og undervannsteknologi

Dataspillet er et e-læringstilbud der elevene må løse matematikkoppgaver som er relevante for subsea-industrien. Målgruppen for den første utgaven er elever på ungdomsskolen og det første året på videregående skole.
29.05.2013

28. mai hadde prosjektet «kick off» på VilVite-senteret. Her ble spillet presentert for blant andre matematikklærere og elevgrupper fra pilotskolene.

I en kronikk i BT skriver Tone Røkenes (Høgskolelektor ved Senter for nyskaping, Høgskolen i Bergen) og Jarle Aarstad (Førsteamanuensis ved Senter for Nyskaping, Høgskolen i Bergen) at de håper de regionale samarbeidsplattformene som er dannet i dette prosjektet vil kunne gi utspring til lignende innovasjonsprosjekter når pilotfasen er over.

– Hvis dette viser seg vellykket vil vi også prøve å utvikle spill mot både lavere og høyere nivå i skolen. Vi kan også lage tilsvarende ting for andre næringer, sier Røkenes til BT.

SIM Subsea er et såkalt Trippel Helix-prosjekt. Tripple Helix er en samarbeidsmodell mellom forskning- og utdanningsmiljøer, offentlig forvaltning og industri hvor sterke koblinger mellom disse miljøene kan generere kunnskap, innovasjon og verdiskapning.

Partnerne bak spillet er Høgskolen i Bergen, NCE Subsea, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, VilVite-senteret, Renatesenteret, Vest Næringsråd, MediArena, Business Region Bergen, Framo Engineering, Aker Solutions, FMC Technologies og Virkemiddel for regional innovasjon (VRI), i regi av Norges Forskningsråd.

BTO har bidratt som forretningsutvikler, blant annet i prosessen med avtaler og valg av teknologi/plattform. Vi ønsker SIM Subsea lykke til med det videre arbeidet.

BT Kronikk: Skal fenge ungdom med mobilspill

BT: Skal lokke glupinger med spill

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28