Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Dyrking av havet – begynnelsen på en ny milliardindustri
VIS logo Logo for VIS

Dyrking av havet – begynnelsen på en ny milliardindustri

En ny norsk milliardindustri kan være på fremmarsj langs norske kysten. BTO har etablert selskapet Multi Trofisk Akvakultur AS (MTA) på bakgrunn av forskningsresultater og med støtte fra FoU miljøer og havbruksnæringen. MTA skal være et selskap for produksjon av marine planter og dyr som befinner seg på et lavere trofisk nivå enn de artene som er vanlig i norsk oppdrettsnæring som laks og ørret. Selskapet lanseres på Christiekonferansen i Bergen i dag 25. apri.
25.04.2013

MTA – en økologisk og bærekraftig modell for fremtiden
MTA er en direkte respons til våre nasjonale muligheter til å løse globale utfordringer: hvordan øke matproduksjonen til verdens befolkning og hvordan redusere miljøpåvirkningene på grunn av karbondioksid-utslipp, som samtidig er i tråd med nasjonale satsinger. MTA skal dyrke havet ved å kultivere og høste på riktig trofisk nivå. Slik vil MTA være en helhetlig, kretsløptilpasset økologisk og bærekraftig modell for fremtiden.

Produksjonsanlegg på Vestlandet
Første delmål er å etablere et produksjonsanlegg for tunikater i et kystområde på Vestlandet. Tunikater dyrkes allerede ved et pilotanlegg på 60 mål utenfor Rong i Øygarden. På sikt kan flere prosjekter legges inn i modellen.

Overføre lærdom fra landbruk til havbruk
Innen landbruk har tilførsel av næringsstoffer til planten i form av gjødsel vært en viktig del av den grønne revolusjonen og bidratt til en dramatisk global økning i landbruksproduksjonen. MTA kan være starten på en blå revolusjon, som starter prosessen med overgang fra fangst til dyrking av havet.

Fakta Multi Trofisk Akvakultur AS (MTA):

  • Trofisk Akvakultur betyr oppdrett av arter på ulike nivåer i næringskjeden
  • Eksempel på trofisk næringskjede:
    • på land: 1. gress, 2. sau, 3. ulv
    • i havet: 1. mikroalge, 2. raudåte, 3. sild, 4. torsk, 5. sel
  • Tunikater, blåskjell, tare og alger er eksempler på marine planter og dyr på lavere nivå enn laks og ørret
  • Høsting på riktig trofisk nivå er viktig for å utnytte produksjonen i havet optimalt
  • Høsting ett trinn lavere i næringskjeden kan tidoble høstevolumet fra havet
  • MTA er et selskap for oppdrett av marine planter og dyr

 Les mer om Tunicol her

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28