Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Ny kilde til marin biomasse vant BTO&SPV idekonkurranse 2013
VIS logo Logo for VIS

Ny kilde til marin biomasse vant BTO&SPV idekonkurranse 2013

Årets prisbeløp er rekordstort på hele 300 000 kroner, og juryen har kåret en vinner som skilte seg klart ut blant de gode ideene som ble meldt inn. Forskere ved Uni Research og UiB står bak ideen om å bruke den marine organismen kalt tunikater som en ny kilde til biomasse, som er miljøvennlig, bærekraftig, og kan være kommersielt levedyktig. Forskerne mottar prisen idag 21. mars i Grieghallen under innovasjonskonferansen GROW.
21.03.2013

Eksterne oppslag:
UiB (21.3.2013) –  «Med dette dyret kan du kjøre miljøvennlig bil»
BRB (21.3.2013) – «Biodrivstoff fikk innovasjonspris på GROW»
Uni Research  (22.3.2013) – «Sjødyr blir fôr og drivstoff» (ikke lenger tilgjengelig)
Forskningsrådet  (22.3.2013) – «En slimete plage fikk pris»
Bergens Tidende  (22.3.2013) – «Ugress kan bli milliardindustri»
Bergensavisen (22.3.2013) – «Lager sjødyr om til drivstoff»


Vinnerprosjektet Tunicol – en ny kilde til marin biomasse for produksjon av biodrivstoff og fôr
Produktene som inngår i tunicol er etanol, biodiesel og protein utvunnet av marine organismer som kalles tunikater eller sekkedyr. Tunikater er den eneste animalske organisme som kan syntetisere cellulose. Tunikater finnes globalt i alle havområder, og har et enormt vekstpotensial som overgår de fleste landbaserte råstoff. Tunikater konkurrerer verken med matvareproduksjon eller krever store endringer i arealbruk, og er derfor en miljøvennlig og bærekraftig kilde til marin biomasse til fôr og biodrivstoff.

Produksjon og høsting er under uttesting ved flere steder på Vestlandet, og viser at tunikaer med stor suksess kan dyrkes i kystnære havområder med en betydelig 3-dimensjonal fordel sammenliknet med andre sukker, fett og protein kilder. Tunikater skal dyrkes på samme måte som blåskjell. Tunicol er planlagt kommersialisert i 2013, hvor målet er dyrking og høsting av denne miljøvennlige kilden til marin biomasse, for produksjon av fôr og biodrivstoff. Søknad om konsesjon var registrert høsten 2012.

Forskere ved Uni Research og UiB står bak – mottar 300 000,-
Forskerne bak ideen om å bruke tunicol som en ny kilde til marin biomasse er Christofer Troedsson (Uni Research/Uni Miljø), Eric Thompson (Uni Research/Uni Sars), Thorolf Magnesen (UiB/ institutt for biologi) Jean-Marie Bouquet (UiB/ institutt for biologi) og Jiebing Li (KTH/Wood and Pulp Tech.).

BTO og Sparebanken Vest samarbeid siden 2010
BTO og Sparebanken Vest har siden 2010 utlyst idekonkurranser hvor det har blitt delt ut stipend til beste nye ide eller forskningsprosjekt med kommersielt potensial fra forskningsmiljøene i Bergen.  Formålet er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøene som bidrar til dette, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og kommersialisering. Årets utdeling er den fjerde i rekken.

– Forskerne i Bergen er en unik kilde for innovasjon og utvikling av nytt kunnskapsbasert næringsliv. Sparebanken Vest mener det er viktig å skape enda bedre koblinger mellom forskning og næringsliv, sier direktør for bedriftsmarked Henning Nordgulen.

Premiepengene har gått til utvikling av prosjektene og vært en viktig brikke i kommersialiseringsløpet fra ide til produkt.Oppfølgingen av tidligere vinnere viser at stipendene har hatt utløsende effekt på prosjektenes kommersielle fremdrift og på å komme raskt i effektiv dialog med næringslivet.


– Alle snakker om hvor viktig nyskaping og innovasjon er. Samarbeidet med Sparebanken Vest er med å skape oppmerksomhet om at de fantastiske forskerne vi har – er viktige bidragsytere for fremtidig vekst også i vår egen region, sier daglig leder i BTO Anders Haugland. Stipendene gir også BTO mulighet til å intensivere vårt operative arbeide med innovasjon og nyskaping. For oss er utdelingen et av årets høydepunkt! avslutter Haugland.


 Juryens begrunnelse
Juryen har bestått av  Kåre Rommetveit (leder, Bergens Forskningsstiftelse og juryens leder), Anne Øvrebø (seniorrådgiver, Innovasjon Norge), Helge Hannisdal (gründer Itslearning, leder H5 Innovations AS), og Steffen Boga (forretningsutvikler, BTO). I sitt arbeid ble juryen bedt om å fokusere på graden av innovasjon, kommersiell og samfunnsnyttig verdi, samt vurdere sannsynligheten for å lykkes. Av en rekke kvalifiserte bidrag utpekte det seg en klar vinner. Vinnerbidraget er et innovativt prosjekt som har gjort viktige teknologiske fremskritt. Produktet er en ny løsning på et økende behov innen den marine næringen og prosessen bak produktet er allerede patentsøkt.

– Dette er solid forskning utført av en solid forskningsgruppe, innen en næring med økende behov. Så potensialet er utvilsomt stort, sier juryens leder Kåre Rommetveit

 

 

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28