Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Aktuelt > Klimaforskningen ut i næringslivet?
VIS logo Logo for VIS

Klimaforskningen ut i næringslivet?

Daglig leder i BTO, Anders Haugland, var med å sette agendaen da Bergen Næringsråd arrangerte Klimaforum forrige uke.
27.02.2013

Temaet for frokostmøtet var hvordan man kan utnytte potensialet som ligger i å ha et verdensledende forskningsmiljø innen klima her i Bergen. Er det er grobunn for en klimaklynge hvor myndigheter, forskning og bedrifter spiller sammen?

Haugland pekte blant annet på det er et svik mot samfunnet å ikke ta tak i den forskinga som blir gjennomført og sette den ut i verden.  Han har klare visjoner for hvordan regionen kan organisere i form av rollefordeling for nyskaping.

– Den økonomiske virkeligheten vi befinner oss i krever at vi utvikler nye produkter, prosesser, tjenester og forretningsmodeller som endrer måten mennesker påvirker klima og miljø. Tanken er at idéutvikling fra utdannings- og forskningsinstitusjonene kan videreføres og kommersialiseres av næringslivet.

I tillegg til Anders Haugland holdt også Audun Lysbakken (SV)  og Eystein Jansen (direktør på Bjerknessenteret) innledende kommentarer.

 

Les mer om frokostmøtet i På Høyden, nettavisen til Universitetet i Bergen, eller på Bergen Næringsråd sine sider.

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28