Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Klimaforskningen ut i næringslivet?
VIS logo Logo for VIS

Klimaforskningen ut i næringslivet?

Daglig leder i BTO, Anders Haugland, var med å sette agendaen da Bergen Næringsråd arrangerte Klimaforum forrige uke.
27.02.2013

Temaet for frokostmøtet var hvordan man kan utnytte potensialet som ligger i å ha et verdensledende forskningsmiljø innen klima her i Bergen. Er det er grobunn for en klimaklynge hvor myndigheter, forskning og bedrifter spiller sammen?

Haugland pekte blant annet på det er et svik mot samfunnet å ikke ta tak i den forskinga som blir gjennomført og sette den ut i verden.  Han har klare visjoner for hvordan regionen kan organisere i form av rollefordeling for nyskaping.

– Den økonomiske virkeligheten vi befinner oss i krever at vi utvikler nye produkter, prosesser, tjenester og forretningsmodeller som endrer måten mennesker påvirker klima og miljø. Tanken er at idéutvikling fra utdannings- og forskningsinstitusjonene kan videreføres og kommersialiseres av næringslivet.

I tillegg til Anders Haugland holdt også Audun Lysbakken (SV)  og Eystein Jansen (direktør på Bjerknessenteret) innledende kommentarer.

 

Les mer om frokostmøtet i På Høyden, nettavisen til Universitetet i Bergen, eller på Bergen Næringsråd sine sider.

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28