Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > BTO i møte med stortingspolitikere
VIS logo Logo for VIS

BTO i møte med stortingspolitikere

Denne uken var nestleder Randi E. Taxt og forretningsutvikler Dag Finne i Oslo for å presentere BTO og våre innovasjonspolitiske innspill for Hordalands stortingsrepresentanter.
24.01.2013

Utgangspunktet var et ønske om å informere politikerne om BTOs rolle i regionen vedrørende kommersialisering av forskning, og å fortelle om innsatsen vi gjør for å styrke, fremme og øke verdiskapning fra offentlig finansiert forskning. Vi ønsket særlig å sette fokus på fremtidens arbeidsplasser i regionen, og hva vi anser som viktig tilrettelegging for at disse skal skapes og utvikles.

Under møtet presenterte vi følgende fem innovasjonspolitiske innspill for Hordalandsbenken.

  1. Det er behov for økt tilgang på finansiering før sårkornfasen. Denne «idè- og prosjektutviklingsfasen» er underfinansiert blant annet fordi den ligger i den krevende overgangen fra offentlig finansiert forskning til privat kapital (inkludert såkornkapital).
  2. BTO og de andre teknologioverføringskontorene (TTO) i Norge har i løpet av kort tid vist gode resultater, men det tar minst 10 – 15 år før en TTO kan være selvfinansierende. Det er viktig å støtte TTO’ene frem til dette er oppnådd.
  3. Åpen innovasjon kan bidra til økt verdiskapning av FoU resultater både i forskning, samfunn og næringsliv. Politikerne oppfordres til å gi insentiver til tiltak som fremmer åpen innovasjon.
  4. Det er et stort innovasjonspotensiale i offentlig sektor, men det mangler aktører til å følge dette opp. TTO’ene er landsdekkende og operative, og kan straks tilby tjenester for å bidra med innovasjon uten å måtte bygge opp nye strukturer og organisasjoner

Til slutt presenterte BTOs representanter flere innspill til konkrete tiltak for økt effekt på innovasjon – blant annet statlige midler til konvertible lån og driftskreditt til vekstselskaper.

Det er viktig for oss å fremme de innovasjonspolitiske innspillene våre, og vi håper budskapet vårt blir tatt til etterretning blant politikerne på Hordalandsbenken.

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28