Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Tor Aase Johannessen som "visiting scholar" ved Berkeley
VIS logo Logo for VIS

Tor Aase Johannessen som "visiting scholar" ved Berkeley

Denne høsten reiser en av våre ansatte, Tor Aase Johannessen, til California for å delta på en forskningsstudie som tar for seg spørsmålet om hvilken rolle inkubatorer har i utviklingen av bedrifter. Han skal være «visiting scholar» ved Berkeley i USA, et av verdens mest anerkjente universiteter. Forskningsfokus settes på å finne hvorvidt overlevelsesraten er høyere for inkuberte bedrifter sammenlignet med bedrifter som ikke har vært i inkubator.
26.06.2012

– Vi skal sammenligne bedrifter i USA og Europa. Det er mange ting som kan spille inn for oppdagelse av forskjeller i overlevelsesraten. Kultur er én variabel. Selvsagt har også investormiljø og personlige egenskaper hos personen som står bak bedriften, mye å si.

Johannesen er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har også en deltidsstilling i BTO som seniorkonsulent med spesielt fokus på koblingen mellom gründerstudenter og BTO. Han har vært opptatt av denne problemstillingen før og tar derfor forskningspermisjon denne og neste høst for å studere fenomenet nærmere. Johannessen har tidligere vært veileder for en masterutredning som konkluderte med at overlevelsesraten for bedrifter som hadde vært i iPark i Stavanger eller Nyskapningsparken i Bergen, var marginalt høyere enn for bedrifter som ikke hadde vært i inkubator.

– Vi trenger likevel nye forskningsresultater for å kunne konkludere noe sikkert. Jeg holder på med å rette dette, – sier Johannessen.

Slik situasjonen er i dag, finnes det en rekke barrierer for etablering av flere inkubatorer i Europa. En av disse er økonomi, mener han. EU ønsker etablering av inkubatorer for «social innovations». Dette innebærer nye innovative strategier og organisasjoner som skal bidra til å løse sosiale problemer. Europeisk Kommisjon har erklært at de vil støtte utviklingen av opptil to transnasjonale nettverk av inkubatorer for sosiale innovasjoner og investere mer i såkalte «social incubators». Johannessen er en av deltakere på møte med Directorate General Enterprise and Industry som vil finne sted i Brüssel i juli. Vi ønsker Tor en god tur og gleder oss til å høre mer om hans nye erfaringer.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28