Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > BTOs direktør ny president i europeiske ASTP
VIS logo Logo for VIS

BTOs direktør ny president i europeiske ASTP

BTOs direktør Anders Haugland er ny president i den europeiske organisasjonen ASTP - Europas ledende organisasjon for aktører og ansatte som jobber med som jobber med teknologioverføring og kommersialisering av forskingsresultater. Utnevnelsen skjedde torsdag 26. mai under ASTP sin årlige konferansen som denne gang ble arrangert i Stockholm. "Dette er en stor ære", sier den nyvalgte presidenten, som mener at ASTP er en unik nettverksorganisasjon for hele bransjen med sterk faglig gjennomslagskraft.
30.05.2011

ASTP (Assosiation of European Science and Technology Transfer Professionals) har i dag over 600 medlemmer. Disse utgjør seniorer og de mest erfarne bransjefolkene innen fagfeltet. Medlemmene kommer fra 41 land i Europa, USA, Asia og Midtøsten.

Den viktigste oppgaven til ASTP er å være en møteplass og nettverksarena for medlemmene. De arrangerer derfor jevnlig møter og konferanser av høy kvalitet på forskjellige steder i Europa, og har blitt den viktigste arena i Europa for læring og utveksling av kunnskap for bransjen. ASTP sitt mål er å profesjonalisere og fremme teknologi- og kunnskapsoverføring mellom vitenskapsinstitusjonene og industrien.

I 2008 ble den årlige ASTP-konferansen arrangert for første gang i Norge; BTO og Bergen var vertskap. Året etter i 2009 ble Anders Haugland valgt inn i styret. Og nå besitter Haugland det høyeste vervet.

«Dette er solid anerkjennelse til arbeidet vi gjør, og en unik mulighet til å trekke på de erfaringer som er gjort i Europa og utlandet forøvrig, samt å være med å sette agendaen innenfor dette feltet», sier Haugland.

Les mer på www.astp.net

«BTOs direktør leder europeiske TTO-er» – Forskningsrådet omtaler saken

 

Det nye styret:

President:
Mr Anders Haugland
Managing director Bergen Teknologioverføring AS in Bergen, Norway 

Vice Presidents:
Mr Kevin Cullen
Director Research and Enterprise, University of Glasgow, United Kingdom

Mr Christian Stein
CEO Ascenion in Munich, Germany

Ms Sara Matt-Leubner
CEO Technology transfer office – University of Innsbruck, Austria

Mr Koen Verhoef
Manager Technology transfer office – Netherlands Cancer Institute, the Netherlands

Ms Špela Stres
Head of Center for technology transfer and innovation at JSI (Jožef Stefan Institute), Slovenia

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28