Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > BTO deltok på frokostmøtet "Kjapt & Nyttig"
VIS logo Logo for VIS

BTO deltok på frokostmøtet "Kjapt & Nyttig"

På frokostmøtet "Kjapt & Nyttig" i regi av Bergen Næringsråd kunne deltagerne igår høre BTO og Kluge advokatfirma snakke om IP - Informasjonssamfunnets gull. Møtet ga en innføring i immaterielle verdier og hvordan IP (Intellectual Property) omgir oss på alle kanter og at vi må bry oss mer om det.
27.01.2011

Det var Berit Bjørnhaug som er juridisk rådgiver i BTO og Thomas Rieber-Mohn fra Kluge advokatfirma som holdt presentasjonen. Fra hvert sitt ståsted presenterte de hvordan bedrifter bedre kan håndtere sine immaterielle rettigheter.

Informasjonssamfunnet gull og den økonomsike verdien

Immaterielle rettigheter er ikke-fysiske verdier som det er vanskelig å måle verdien av. Thomas Rieber-Mohn som har en doktorgrad i opphavsrett sammenlignet det med spørsmålet; «Hvilken økonomiske verdi har hjulet?». IP griper inn over alt og kan gi konkurransefortrinn og større salgsevne.  Han definerte IP som eierskapet til kunnskap og informasjon. – Det som blåser liv i dette gullet er de juridiske rettighetene som gir økonomsik verdi, sier Rieber-Mohn.

Videre ble alle de ulike rettighetstypene gjennomgått. Som for eksempel opphavsrett, patentering, design og varemerke. Hvordan hemmelighold og konfidensialitetserklæringer også kan bli brukt på lik linje med juridiske virkemidler ble også presentert.

IP-utfordringer i akademia

I en sal full av mennesker fra næringslivet presenterte Berit Bjørnhag ulike utfordringer knyttet til håndtering av IP i akademia. Blant utfordringenre presenterte hun valg av metode for beskyttelse av kommersiell enerett, akademisk frihet kontra kommersialisering og hvem som eier oppfinnelsen. Det er her BTO har sin ekspertise og fungerer som en brobygger mellom akademia og næringslivet.


ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28