Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Rocksource trapper opp
VIS logo Logo for VIS

Rocksource trapper opp

Det bergensbaserte selskapet som er bygget opp rundt geologimiljøet på Universitetet i Bergen har fått i oppdrag å styre letebrønner på norsk sokkel. Det lille oljeselskapet bruker teknologi og egen software som på sikt kan være med på å forandre hele olje og gassbransjen globalt.
20.12.2010

Rocksource ble etablert i 2004 av gründer Jonny Hesthammer som er professor i geologi ved Universitetet i Bergen. I et intervju med  Bergens Tidende kan man lese at de skal styre en letebrønn og være partner på tre andre  basert på egen teknologi som på sikt kan forandre hele bransjen globalt sett.

Mens bare 20-25 prosent av letebrønner gir funn, mener Rocksource at de har plukket ut leteområder rundt norskekysten som alle har funnsannsynlighet på over 50 prosent. Ved bruk av elektromagnetisme (EM) i tillegg til seismikk i leteprosessen kan Rocksource finne ut om det er olje i området før søket har startet.  Sensorer på havbunnen måler «ekkoet» fra elektromagnetiske signaler sendt ned i havbunnen. Det øker sjansene for å plukke ut de drivverdige olje- og gassreservoarene før boringen starter. Foreløpig er Rocksource det eneste selskapet som bruker elektromagnetisme konsekvent.

Rocksource har fire letebrønner i oppdrag, og selv om selskapet er lite har det ekspandert kratig siden etableringen i 2004. Selskapet har i dag rundt 60 ansatte, og dersom de framtidige  søkene viser seg å være suksessfulle vil det gi dramatiske endringer for selskapet.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28