Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Feilsitert i Dagens Næringsliv
VIS logo Logo for VIS

Feilsitert i Dagens Næringsliv

Dagens Næringsliv hadde et stort oppslag mandag 20. september om en forsker fra Nofima som har havnet i en konfliktsituasjon vedrørende forskningen sin og intellektuelle rettigheter. I artikkelen fremkommer det blant annet at forskerens navn skal ha blitt erstattet med en mer anerkjent forsker ved Universitetet i Bergen da søknad om midler til finansiering av prosjektet ble sendt Forskningsrådet. Videre fremkommer det at BTO frarådet forskeren å samarbeide med UiB-professoren, og at BTOs daglige leder Anders Haugland bekreftet å ha gitt dette rådet. Begge deler er feil.
22.09.2010

BTOs daglige leder Anders Haugland ga Nofima følgende råd, og er med andre ord feilsitert: På grunn av det problematiske samarbeidsklimaet i forskningsprosjektet så burde de to forskergruppene ved Nofima og UiB  sende to separate søknader til Forskningsrådet ved denne anledning.

”Jeg beklager at jeg ikke har fanget opp disse unøyaktighetene før saken kom på trykk. Det illustrerer behovet for profesjonell håndtering av alle ledd i vår virksomhet”, sier Haugland.

Før denne saken er ferdigbehandlet av NENT (Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi) og kommentert av institusjonene, så ønsker ikke BTO å kommentere saken ytterligere.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28