Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Hordalandsbedrift finalist til Nyskapingsprisen 2010
VIS logo Logo for VIS

Hordalandsbedrift finalist til Nyskapingsprisen 2010

Blant de tre finalistene finner vi ECO Subsea fra Hordaland som har utviklet en prototype for vasking av skipsskrog. Leder for årets jury, Thomas Heierdahl, hyller årets finalister til Nyskapingsprisen, og ser dem som gode eksempler på bedrifter som kontinuerlig skaper nye og kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge og som har evne til å løse globale utfordringer knyttet til sikkerhet, miljø og energiproduksjon.
02.08.2010

Fellesnevneren for de tre finalebedriftene er at de kombinerer kreative forretningsmodeller med teknologiske innovasjoner som har et stort potensial til å forbedre sikkerhet, miljø og energiproduksjon globalt.

– Det er gledelig å se at norsk næringsliv består av handlekraftige entreprenører som evner å sette gode ideer ut i livet, sier Thomas Heyerdahl, leder for årets jury. – Selv om det kan stilles spørsmålstegn ved om Norges nyskapingsevne er god nok sett under ett, er årets finalister til Nyskapingsprisen gode eksempler på en type bedrifter som kontinuerlig skaper nye og kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge. Når de samtidig løser globale utfordringer knyttet til sikkerhet, miljø og energiproduksjon må det også være lov å hylle dem som rollemodeller og smarte vekstskapere.

En ting er sikkert: disse bedriftene er godt posisjonert for å vokse i et globalt marked som verdsetter bærekraftige løsninger i stadig økende grad. Den endelige vinneren av NHOs nyskapingspris offentliggjøres på Småtinget i Alta 30-31. august.

Fakta om årets finalister

ECO Subsea fra Hordaland har utviklet en prototype for vasking av skipsskrog og tar sikte på å bygge opp miljøstasjoner for vasking av skrog i større havner rundt omkring i hele verden. Dette vil redusere rederienes bunkerskostnader, spare miljøet for betydelige mengder CO2 og samle opp alle mikroorganismer som blir vasket av skutesiden. Dersom bare en slik miljøstasjon klarer å vaske 300 skip i året, blir den totale reduksjonen av utslipp 2,11 millioner tonn CO2 eller hele 4,2 prosent av Norges totale utslippskvote. Les mer på www.ecosubsea.com

Innotech Solar AS fra Nordland ble etablert så sent som 2008 men har allerede 60 årsverk. Bedriftens forretningsmodell baserer seg på å utnytte restmaterialet fra andre solcelleprodusenter, rense det og øke effektivitetsgraden. De egenutviklede produksjonsmetodene kombinert med en skalerbar forretningsmodell gjør at selskapet har en unik kostnadsposisjon i den globale solcelleindustrien og er godt posisjonert for videre vekst. Les mer på www.innotechsolar.com

Quickflange AS fra Agder har utviklet revolusjonerende norsk patentert teknologi i ett konservativt område – rørteknologi. Quickflange-metoden går ut på å montere en modifisert standard kopling til ett metall rør ved bruk av et hydraulisk verktøy. Metoden er meget rask, gjøres helt kaldt uten bruk av varme og kan benyttes på en rekke forskjellig type materialer og dimensjoner. Dette medfører en meget stor HMS gevinst da eksplosjonsfare ved bruk i farlige områder er eliminert, samtidig som den ikke forurenser. Kundene er de store internasjonale oljeselskapene og metoden er allerede etablert standard i Nordsjøen. Les mer på www.quickflange.com

Kriterier for Nyskapingsprisen:
• Bedriften må ha bevist sin levedyktighet og vise til positive resultater
• Den må være basert på nyskaping
• Bedriften må være fremtidsrettet og vise evne til å sette nye ideer ut i livet
• Bør være en rollemodell for ungdom

Årets kandidater:
NHO Trøndelag: Stokkøya Sjøsenter AS
NHO Møre og Romsdal: Evomec AS
NHO Rogaland: Biota Guard
NHO Buskerud: Ocean Saver
NHO Finnmark: Barents Naturgass AS
NHO Telemark: Norsk Jernbanedrift AS
NHO Sogn og Fjordane: AskAdam
NHO Agder: Quickflange AS
NHO Vestfold: Simrad Optronics
NHO Oslo og Akershus: Algeta AS
NHO Hordaland: ECO Subsea
NHO Nordland: Innotech Solar AS
NHO Troms: ProBio ASA
NHO Innlandet: Moelven Limtre

Årets jury:
Thomas Heyerdahl – eier og daglig leder i Heyerdahl Gullsmed og Urmaker AS og leder for NHOs utvalg for mindre bedrifter.
Johan H. Andresen jr. – eier og konsernsjef, Ferd AS, medlem i NHOs Eierforum
Jorun Pedersen – generalsekretær, stiftelsen CONNECT Norge

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28