Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Birkeland og Medinnova har fusjonert
VIS logo Logo for VIS

Birkeland og Medinnova har fusjonert

Sammenslåingen av de to innovasjonsselskapene Birkeland AS og Medinnova AS har nylig resultert i selskapet Inven2. Navnet uttales invento, og er spansk for oppfinnelse. Ifølge administrerende direktør, Jostein Dalland, er navnet unikt, aktivt, og meningsfylt i den rollen inven2 har.
01.07.2010

Navnet har flere betydninger utover det spanske verbet oppfinnelse. For det første henspeiler navnet på en ny generasjon av kommersialisering og teknologioverføring, en versjon 2, men navnet kan også beskrive en sammenslåing av to selskaper.

Inven2 er eid en halvdel hver av Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus HF på oppdrag av Helse Sør-Øst RHF. I alt 5000 forskere fra Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst skal Inven2 nå bistå med kommersialiseringer. De to institusjonene bruker til sammen 6,5 milliarder kroner på forskning hvert år.

Iven2 blir nå den største aktøren i Norge for kommersialisering av forskning innen livsvitenskap. Det nye selskapet har 28 medarbeidere og holder til i Forskningsparken i Gaustadalléen, Oslo.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28